Sojusz SEA EU reprezentowany w Brukseli przez Rektora prof. Piotra Stepnowskiego

meeting

Rektorzy reprezentując wszystkie 44 partnerstwa uniwersytetów europejskich spotkali się w Brukseli z inicjatywy i na zaproszenie Komisarz UE Marii Gabriel. Sojusz Europejskich Uniwersytetów Nadmorskich SEA-EU reprezentował Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

W pierwszym dniu podsumowano zakończenie fazy pilotażowej sojuszy (2019-2022) i omówiono kolejne etapy wdrażania programu do roku 2027. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali zgromadzonym rektorom długoterminową strategię inicjatywy w zakresie finansowania, wprowadzania kolejnych prawnych elementów integrujących proces kształcenia w ujęciu międzynarodowym, programów wspierających prowadzenie badań naukowych w obrębie partnerstw i innych strategicznych zagadnień podejmowanych na poziomie UE i rządów krajowych   

- Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany informacji pomiędzy partnerstwami na temat naszych dotychczasowych doświadczeń, dobrych praktyk, oraz wyzwań, przed którymi stajemy. Odnosiliśmy się także do zaplanowanych na najbliższe lata działań również w świetle tak zwanej Europejskiej Strategii dla Uniwersytetów - mówi rektor prof. Piotr Stepnowski.

Rektorzy w ramach zespołów roboczych podsumowali opracowane wcześniej rekomendacje dla Komisji Europejskiej w zakresie dalszego rozwoju inicjatywy uniwersytetów europejskich. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii jeszcze lepszej synergii potencjałów naukowych, dydaktycznych i innowacyjnych działających partnerstw, narzędzi finansowych mogących wspierać dalszą integrację, możliwości współpracy pomiędzy sojuszami w ramach wybranych obszarów oraz zróżnicowania modeli prowadzenia współpracy pomiędzy uczelniami w ramach sojuszy.    

- W drugim dniu szczytu mieliśmy możliwość osobistego spotkania z Marią Gabriel, które oceniam jako bardzo efektywne i zakończone konstruktywnymi konkluzjami. Pani Komisarz interaktywnie odpowiadała na poruszane przez nas kwestie, wykazując się dużą otwartością i zrozumieniem dla poruszanych wyzwań. Poinformowała nas też o bardzo udanym dialogu z krajami członkowskimi w zakresie dalszego wspierania inicjatywy - dodał Rektor.

Spotkanie w Brukseli odbyło się w dniach  30 - 31 stycznia.

oprac. MNG/ZP