Prof. Wojciech Glac dyrektorem Centrum Popularyzacji Nauki

Od lewej: prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski, dr Wojciech Glac, prof. UG, rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

Od lewej: Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski; dr Wojciech Glac, prof. UG; Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

Nowa jednostka - Centrum Popularyzacji Nauki - zajmie się promocją i koordynacją badań naukowych na poziomie międzywydziałowym. 6 lutego br. Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski wraz z Prorektorem ds. badań naukowych prof. dr. hab. Wiesławem Laskowskim przekazali nominację na dyrektora CPN UG dr. Wojciechowi Glacowi, prof. UG z Wydziału Biologii. 

- CPN UG to miejsce, które będzie aktywnie poszukiwać badaczy i popularyzować prowadzoną przez nich działalność naukową oraz pokazywać różne jej oblicza - tłumaczy prof. Wojciech Glac, dyrektor CPN UG. - Jednostka będzie otwarta na potrzeby naszego otoczenia i ma tworzyć materiały odpowiadające na jego zapotrzebowanie, a także organizować wydarzenia, które przybliżą naukę i jej różnorodność szerszej publiczności. Dzięki czemu popularyzacja nauki stanie się bardziej interdyscyplinarna, różnorodna pod względem formy przekazu i szersza pod względem oferty i grona odbiorców.

Zadaniem CPN będzie koordynowanie działań popularyzujących naukę na naszej uczelni, jak i stworzenie sieci kontaktów między wydziałami. Jednocześnie jednostka będzie służyła pomocą i ekspertyzą dla naukowców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z popularyzacją. 

Na początek CPN UG zorganizuje spotkanie z badaczami reprezentującymi różne dziedziny nauki oraz zidentyfikuje te obszary inicjatyw popularyzatorskich na Uniwersytecie Gdańskim, które Centrum mogłoby uzupełnić kompetencyjnie. Nowa jednostka będzie podlegać pod Prorektora ds. badań naukowych UG. 

- Chciałbym, aby Centrum inicjowało programy popularyzatorskie, które będą miały charakter interdyscyplinarny i pokazujący z jednej strony uniwersalność nauki, a z drugiej wielką różnorodność badań prowadzonych na Uniwersytecie. Chciałbym, aby Centrum stało się miejscem, w którym każdy zainteresowany popularyzacją badacz będzie mógł znaleźć wsparcie w realizacji swojego pomysłu lub znajdzie pomysł, w jaki sposób mógłby spopularyzować własne badania naukowe i wiedzę naukową - zapowiada prof. Wojciech Glac. 

Fragment gry "Infekcja"

Fragment gry "Infekcja"

Prof. Wojciech Glac pracuje w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka na Wydziale Biologii UG, gdzie zgłębia tajemnice mózgu. W 2019 roku został laureatem konkursu "Popularyzator Nauki" w kategorii "Naukowiec". Wśród jego działań popularyzatorskich warto wymienić "Dni Mózgu" na Wydziale Biologii, czy grę planszową „Infekcja”, w której można obronić organizm zakażony koronawirusem. 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG