Prof. Natalia Marek-Trzonkowska i dr Łukasz Rąbalski nagrodzeni na Gali Nauki Polskiej

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego: Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) prof. dr hab. Natalia Marek -Trzonkowska oraz dr Łukasz Rąbalski z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych odebrali nagrody Ministra Edukacji i Nauki podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego 2023 w Toruniu.

 

66 nagród (52 indywidualne i 14 zespołowych) ogłoszonych zostało podczas I Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu na Gali Nauki Polskiej.

Prof. Natalia Marek-Trzonkowska została wyróżniona razem ze swoją doktorantką dr Karoliną Piekarską z Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCK nagrodą zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.
Prof. Natalia Marek- Trzonkowska jest współtwórczynią terapii klinicznej wykorzystującej limfocyty T regulatorowe (Tregs) w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD), cukrzycy typu 1 (T1D) oraz stwardnienia rozsianego (MS). Prowadzone przez nią badania we współpracy z dr Karoliną Piekarską doprowadziły w 2020 r. do powstania 2 wynalazków związanych z terapią komórkami Tregs, które zostały zgłoszone do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Wynalazki te umożliwiają wzmocnienie potencjału terapeutycznego limfocytów Tregs namnażanych w warunkach in vitro w obecności mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs). Opracowane metody powstały dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz spółki PolTREG S.A. Są komercjalizowane przez spółkę PolTREG S.A. i wdrażane do terapii cukrzycy typu 1 u dzieci.  

 

Dr Łukasz Rąbalski, adiunkt  w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytety Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności naukowej: „Ustalenie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 wewnątrz populacji ludzkiej oraz w trakcie transmisji międzygatunkowych”.
W trakcie swoich prac wykazał jak wirus wywołujący chorobę COVID-19 zmieniał się genetycznie. To, co obserwujemy jako pojawiające się kolejne warianty wirusa, można scharakteryzować poprzez określenie utrwalania się nowych mutacji w jednostce czasu. Pozwala to np. na przewidywanie zmienności wirusa w przypadku kolejnych infekcji międzygatunkowych (np. norki hodowlane i ludzie). Wynikiem prac powadzonych przez dra Łukasza Rąbalskiego oraz jego współpracowników jest między innymi seria publikacji w prestiżowych zagranicznych wydawnictwach dotyczących chorób zakaźnych ludzi takich jak Eurosurveillance i  Emerging Infectious Diseases wydawanych przez europejskie i amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC i CDC).

 

Laureatom gratulujemy!

Gala Nauki
oprac. MNG/ZP