Dzień rektorski w dniu 28 października 2020 r.

KOMUNIKAT  

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego [załącznik do Uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r.] 

ogłaszam 28 października 2020 roku dniem rektorskim. 

                           

                                                                                                                   prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

 

Biuro Rzecznika Prasowego