życie akademickie
KOMUNIKAT     Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego [załącznik do Uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r.]  ogłaszam 28 października 2020 roku dniem rektorskim.                                                                                                                                                 prof. dr hab. Krzysztof Bielawski  
życie akademickie
21 marca br. Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przedłużeniu terminu zawieszenia funkcjonowania uczelni wyższych do 10 kwietnia 2020. Decyzja jest spowodowana wprowadzeniem stanu pandemii w Polsce. Przypominamy, że Zarządzenie Rektora UG z 10 marca 2020 r., w którym zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim zostały zawieszone do odwołania, pozostaje aktualne. Termin 10 kwietnia jest wciąż data przewidywaną,…
życie akademickie
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim została wypracowana procedura zdalnego odbywania konsultacji i możliwości prowadzenia zajęć w formach elektronicznych. Od poniedziałku, 16 marca 2020 r., został wprowadzony obowiązek odbywania konsultacji online dla studentów przez pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych. Konsultacje powinny się odbywać w stałych, wcześniej ustalonych…