Informacja o przedłużeniu terminu zawieszenia zajęć przez MNiSW do 10 kwietnia

21 marca br. Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przedłużeniu terminu zawieszenia funkcjonowania uczelni wyższych do 10 kwietnia 2020. Decyzja jest spowodowana wprowadzeniem stanu pandemii w Polsce.

Przypominamy, że Zarządzenie Rektora UG z 10 marca 2020 r., w którym zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim zostały zawieszone do odwołania, pozostaje aktualne. Termin 10 kwietnia jest wciąż data przewidywaną, gdyż  powrót do normalnego funkcjonowania uczelni będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej.

Jak zapowiada MNiSW w najbliższym czasie zostanie wydane rozporządzenie doprecyzowujące dotychczasowe ustalenia dot. funkcjonowania uczelni w czasie epidemii koronawirusa.

Na Uniwersytecie Gdańskim zostało zapewnione funkcjonowanie uczelni. Już 73 procent zajęć odbywa się online za pośrednictwem portalu edukacyjnego UG, w ramach usługi MS Teams lub innych formach nauczania zdalnego stosowanych na poszczególnych wydziałach. Dla pracowników UG zostały uruchomione  szkolenia online z zakresu platformy MS Teams, zalecanej do zdalnego prowadzenia zajęć. Harmonogram i zakres szkoleń dostępne są w komunikacie na Portalu Pracownika oraz w Zespole Teams Members.

Praca administracji – rektoratu, wydziałów i innych jednostek– odbywa się również online. W tych działach, gdzie jest to konieczne, fizyczna obecność pracowników została ograniczona do niezbędnego minimum, tak aby zapewnić funkcjonowanie uczelni.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego