życie akademickie
21 marca br. Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przedłużeniu terminu zawieszenia funkcjonowania uczelni wyższych do 10 kwietnia 2020. Decyzja jest spowodowana wprowadzeniem stanu pandemii w Polsce. Przypominamy, że Zarządzenie Rektora UG z 10 marca 2020 r., w którym zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim zostały zawieszone do odwołania, pozostaje aktualne. Termin 10 kwietnia jest wciąż data przewidywaną,…
życie akademickie
W związku z zagrożeniem koronawirusem na Pomorzu oraz rosnącą liczbą chorych w Polsce Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o zawieszeniu do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych, wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych, organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Decyzja o zawieszeniu zajęć została podjęta w porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów UG. Dotychczasowa decyzja…