Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

W związku z zagrożeniem koronawirusem na Pomorzu oraz rosnącą liczbą chorych w Polsce Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o zawieszeniu do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych, wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych, organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Decyzja o zawieszeniu zajęć została podjęta w porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów UG. Dotychczasowa decyzja o wstrzymaniu wyjazdów i przyjazdów pracowników i studentów UG, dotycząca krajów objętych epidemią koronawirusa, została rozszerzona o wszystkie wyjazdy zagraniczne oraz przyjazdy na UG gości z zagranicy. W miejsce dotychczasowych zaleceń wprowadzony został także obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonych o fakcie powrotu z krajów objętych epidemią koronawirusa COVID-19. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w tych krajach, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarządzenie Rektora UG obowiązuje od 10 marca 2020 roku i zostało przekazane pracownikom i studentom uczelni drogą e-mailową.

Informujemy również, że Rektor Uniwersytetu Gdańskiego powołał Komitet ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, który będzie koordynował działania uczelni w tym zakresie.

Podobnie jak w przypadku innych europejskich i polskich uczelni oraz instytucji są to działania profilaktyczne związane z realnym zagrożeniem wirusem COVID-19. Komunikaty, zarządzenia oraz informacje na temat  kolejnych decyzji i działań będą zamieszczane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

dr Beata Czechowska-Derkacz rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zarządzenie nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Komunikat dla mediów, 11 marca 2020 90.78 KB
Biuro Promocji UG