współpraca
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas spotkali się z badaczami z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. Krystyną Bieńkowską-Szewczyk oraz dr. Łukaszem Rąbalskim w sprawie dalszej współpracy dot. badań naukowych w kierunku COVID-19. Badania prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim stanowią ważny wkład w poznanie ewolucji…
życie akademickie
W związku rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa z 18 marca dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o przedłużeniu terminu bieżących opłat za usługi edukacyjne do 30 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie władze Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek Parlamentu Studentów UG, poinformowały studentów Uczelni o możliwości otrzymania…
sport
Drodzy studenci, wiemy w jak trudnej sytuacji teraz wszyscy jesteśmy. Jednak dla zachowania pogody ducha oraz sprawności własnego ciała zachęcamy do tego, aby podczas okresu kwarantanny raz na jakiś czas rozruszać swoje ciało. W pierwszej odsłonie naszego cyklu zapraszamy na: 1. Trening fitness do wykonania w domu – prowadzi mgr Joanna Kania, instruktor w CWFiS UG oraz trener sekcji Aerobiku Sportowego AZS UG). 2. …
życie akademickie
Pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie z doktorantami, studentami i absolwentami, zadeklarowali bezpłatne wsparcie psychologiczne online dla osób poszukujących pomocy w sytuacji zagrożenia COVID-19. To bardzo trudny czas, niepokoju, niepewności, często samotności i wiele osób takiego wsparcia poszukuje, także studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego. W domach studenckich UG wciąż…
życie akademickie
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 marca 2020 r. nt. świadczenia pracy w związku z zagrożeniem COVID-19 na Uniwersytecie Gdańskim zostały wprowadzone kolejne ograniczenia obecności pracowników na terenie uczelni. W dniach od 18 do 25 marca 2020 r. w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego mogą przebywać wyłącznie ci pracownicy, wyznaczeni przez kierowników jednostek, których obecność…
życie akademickie
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali zalecenia dotyczące opuszczenia domów studenckich przez studentów i doktorantów, którzy mają możliwość innego zakwaterowania. Rekomendacje znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-i-doktorantow-dotyczace-domow-studenckich W związku z ww. zaleceniami GIS oraz MNiSW studenci, doktoranci…
życie akademickie
W związku z zagrożeniem koronawirusem na Pomorzu oraz rosnącą liczbą chorych w Polsce Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o zawieszeniu do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych, wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych, organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Decyzja o zawieszeniu zajęć została podjęta w porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów UG. Dotychczasowa decyzja…