Komunikat dotyczący opuszczenia domów studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali zalecenia dotyczące opuszczenia domów studenckich przez studentów i doktorantów, którzy mają możliwość innego zakwaterowania. Rekomendacje znajdują się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-i-doktorantow-dotyczace-domow-studenckich

W związku z ww. zaleceniami GIS oraz MNiSW studenci, doktoranci oraz mieszkańcy hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego, którzy mają możliwość innego zakwaterowania, zostali poproszeni o możliwie jak najszybsze opuszczenie domów studenckich.

Osoby, które wyjechały z akademików, prosimy o pozostanie w miejscu zamieszkania. Najważniejsze jest teraz, aby w domach studenckich przebywało jak najmniej mieszkańców. Na obecną chwilę wszystkie działania mają charakter wyłącznie prewencyjny i podyktowane rekomendacjami GIS oraz MNiSW. Jeśli zajdzie konieczność przeniesienia pozostawionych rzeczy, będziemy się kontaktować z każdą osobą indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku, 16 marca 2020 r., będzie miała miejsce konieczna reorganizacja zakwaterowania w akademikach.  Osoby opuszczające obecnie domy studenckie i hotele asystenckie zostały poproszone o zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych na czas nieobecności, gdyż w najbliższych dniach będzie miała miejsce zmiana zakwaterowania, aby wyłączyć miejsca, które mogą w każdej chwili zostać przeznaczone na kwarantannę. Niektóre domy studenckie mogą zostać przejęte przez służby medyczne i sanitarne. Studenci i doktoranci zagraniczni mogą pozostać w domach studenckich, jednak także w ich przypadku będzie miała miejsce konieczna reorganizacja zamieszkania w akademikach.

Wszystkie podejmowane działania mają charakter wyłącznie prewencyjny, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i są związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją.  Raz jeszcze zatem prosimy osoby, które już wyjechały z domów studenckich o pozostanie w miejscach zamieszkania. Będziemy się z każdym indywidualnie kontaktować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Gdańsk, 15 marca 2020

Rzecznik Prasowy UG