życie akademickie
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali zalecenia dotyczące opuszczenia domów studenckich przez studentów i doktorantów, którzy mają możliwość innego zakwaterowania. Rekomendacje znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-i-doktorantow-dotyczace-domow-studenckich W związku z ww. zaleceniami GIS oraz MNiSW studenci, doktoranci…