Ograniczenie pracy na terenie uczelni w związku z zagrożeniem COVID – 19

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 marca 2020 r. nt. świadczenia pracy w związku z zagrożeniem COVID-19 na Uniwersytecie Gdańskim zostały wprowadzone kolejne ograniczenia obecności pracowników na terenie uczelni. W dniach od 18 do 25 marca 2020 r. w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego mogą przebywać wyłącznie ci pracownicy, wyznaczeni przez kierowników jednostek, których obecność jest niezbędna do zapewnienia ciągłości pracy UG. Pozostali pracownicy zostali zobowiązani do pracy zdalnej. Do sprawnego, zdalnego zorganizowania pracy na UG wydziałów, jednostek UG oraz administracji centralnej i wydziałowej zostali zobowiązani dziekani, dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich oraz kierownicy jednostek administracji centralnej.

Jednocześnie przypominamy, że praca zdalna na Uniwersytecie Gdańskim zarówno nauczycieli akademickich, jak i administracji została wprowadzona już 12 marca 2020 r.

Nowe rozporządzenie MNiSW nakłada kolejne niezbędne ograniczenia.

Informacje na stronie MNiSW

 dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

16.03.2020

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego