Przedłużenie opłat i zapomogi dla studentów UG

W związku rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa z 18 marca dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia:

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o przedłużeniu terminu bieżących opłat za usługi edukacyjne do 30 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie władze Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek Parlamentu Studentów UG, poinformowały studentów Uczelni o możliwości otrzymania jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego w przyspieszonym trybie. Zapomoga będzie udzielana studentom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Szczegóły składania wniosków i dokumentacji zostały przekazane studentom na Portalu Studenta.

 

Biuro Rzecznika Prasowego UG

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego