życie akademickie
W związku rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa z 18 marca dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o przedłużeniu terminu bieżących opłat za usługi edukacyjne do 30 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie władze Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek Parlamentu Studentów UG, poinformowały studentów Uczelni o możliwości otrzymania…