Kolejna decyzja o przyznaniu patentu dla MWB UG i GUMed

Na zdjęciu twórcy wynalazku z MWB UG i GUMed

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek pt. „Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów”, wypracowany w ramach współpracy naukowców Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej. Twórcami wynalazku po stronie UG są: dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Wojciech Śledź, prof. dr hab. Ewa Łojkowska oraz mgr Weronika Babińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Istotą wynalazku jest sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z wykorzystaniem wodnych roztworów soli nieorganicznych, które są aktywowane za pomocą stałoprądowego wyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym tj. dc-APGD (ang. direct current atmospheric pressure glow discharge,) w kontakcie z przepływającą ciekłą katodą (ang. flowing liquid cathode, FLC) w ciągłym układzie przepływowym. Powstały w ten sposób roztwór post-plazmowy wykazuje działanie bakteriostatyczne lub bakteriobójcze w zależności od unieczynnianego fitopatogena. Rozwiązanie umożliwia skuteczną eliminację komórek fitopatogennych w sposób całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w produkcji warzyw i nasion, jako skuteczny i przyjazny środowisku środek eradykacji bakterii, w preparatach o charakterze prewencyjnym zalecanych do stosowania w ochronie nasion, plonów rolnych czy ogrodniczych. Ze względu na swoje właściwości dezynfekujące roztwory post-plazmowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie komercyjne jako środki do skutecznej i przyjaznej środowisku eradykacji bakterii jak również preparaty o charakterze prewencyjnym zalecane do stosowania w ochronie nasion, plonów rolnych czy ogrodniczych.

Wynalazek został nagrodzony wyróżnieniem w tegorocznej edycji konkursu „EUREKA! DGP – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI.

To już trzecia w tym roku decyzja o przyznaniu patentu na wynalazek dla zespołu Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed .

Biuro Rzecznika Prasowego