Bezpłatna pomoc psychologiczna online na Uniwersytecie Gdańskim

Od marca br. pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie z doktorantami, studentami i absolwentami oferują bezpłatne wsparcie psychologiczne online dla wszystkich osób poszukujących pomocy w sytuacji zagrożenia COVID-19. Pomoc w miarę potrzeb i możliwości zespołu jest nadal udzielana poprzez m.in. poprzez Skype’a i inne komunikatory. Możliwa jest także pomoc w języku angielskim. Prace powoływanych na bieżąco zespołów koordynuje dr Agata Rudnik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG. Kontakt: agata.rudnik@ug.edu.pl / skype: agata.rudnik7

Ponadto Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG udziela konsultacji psychologicznych online studentom UG. Kontakt z Justyną Rogowską, kierownik biura: justyna.rogowska@ug.edu.pl / 58 523-24-39 lub 58 523 25 10 

Można również korzystać z innych form pomocy, szczegółowe informacje: https://bariery.ug.edu.pl/upload/files/151/gdzie_zadbac_o_zdrowie_psych…

Biuro Rzecznika Prasowego