Debata "Różne i równe. Kobiety w nauce" już 27 marca na UG

Prof. Małgorzata Książek Czermińska na wystawie  „Pionierki, badaczki, liderki” koło Kościoła św. Katarzyny

Prof. Małgorzata Książek Czermińska na wystawie  „Pionierki, badaczki, liderki” koło Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. 

Po raz kolejny w ramach wystawy „Pionierki, badaczki, liderki” o roli kobiet w nauce porozmawiają naukowczynie, tym razem z Uniwersytetu Gdańskiego.  Zapraszamy 27 marca na 17:00 do galerii Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Podróż wystawy pt. „Pionierki, badaczki, liderki. Kobiety gdańskiej nauki” rozpoczęła się w sierpniu 2022 r., ekspozycja stanęła na dwa miesiące przed Kościołem św. Katarzyny w Gdańsku, w którego wieży mieści się Muzeum Nauki Gdańskiej (dawniej Muzeum Zegarów Wieżowych). Następnie wystawa pojawiła się w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a ostatnio w Holu Głównym Politechniki Gdańskiej. 

Zmianie miejsca towarzyszyły debaty, w których uczestniczyły trójmiejskie naukowczynie i naukowcy. W  inaugurującym spotkaniu brały udział badaczki z UG:  prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, prof. dr hab. Maria Mendel i dr Aleksandrą Brodecka-Goluch. W kolejnej zorganizowanej  w Muzeum Nauki Gdańskiej prof. dr hab. Joanna Janczewska z Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. Ewa Łojkowska i prof. dr hab. Beata Możejko z UG. 

W nadchodzącej debacie w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego wezmą udział:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Książek Czermińska, profesor honorowy UG  (Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny UG)
  • Prof.  dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ekonomiczny UG)
  • Dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG (Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych UG)
  • Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Wydział Prawa i Administracji, Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi UG)

Moderatorem poprzednich debat i obecnej będzie dr Maciej Goniszewski.

Debata podczas otwarcia wystawy koło Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku

Debata otwarcia wystawy koło Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. Od lewej: prof. Maria Mendel, prof. Adriana Zaleska Medynska i dr Aleksandra Brodecka Goluch

W poprzednich rozmowach uczestniczki rozmawiały o trudnościach, z którymi zmagają się młode badaczki oraz o kobietach jako kandydatkach na stanowisko rektora. Szczególnie ten drugi temat może wybrzmieć wyraźnie podczas nadchodzącego spotkania, ponieważ prof. Małgorzata Książek Czermińska zapisała się w historii UG jako pierwsza kandydatka na stanowisko Rektora. 

Warto też wspomnieć, że w lutym br. wystawa „Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki” otrzymała główną nagrodę Uczelni Fahrenheita. Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę m.in. na inkluzywność projektu. Twórczynie wystawy, w szczególności członkinie projektu MINDtheGEPs zadbały o audiodeskrypcję przeznaczoną dla osób niedowidzących oraz tłumaczenie wystawy na j. angielski. 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w nowym świetle Galerii Biblioteki UG i w wyśmienitym towarzystwie wybitnych naukowczyń Uniwersytetu Gdańskiego 27 marca o 17:00.

Twórcy wystawy i uczestnicy pierwszej debaty, fot. Marcel Jakubowski 

Twórcy wystawy i uczestnicy pierwszej debaty, fot. Marcel Jakubowski 

Pomysłodawczynie wystawy i debat to pracownice Muzeum Nauki Gdańskiej - Muzeum Gdańska (MG) i Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Autorkami tekstów i koncepcji wystawy są: dr Ewa Bojaruniec- Król (MG), Monika Głowińska (MG), Marta Szaszkiewicz (UG), Magdalena Jaszcza (UG), prof. dr hab. Ewa Łojkowska (UG), prof. dr hab. Beata Możejko (UG), Magdalena Nieczuja-Goniszewska (UG), dr Anna Lepacka (PG) i Barbara Ząbczyk-Chmielewska (PG).

Wystawę zaprojektował Alan Stocki z Zespołu Prasowego UG. 

Debata jest kolejną, w ramach kampanii „Różni i Równi / Diverse & Equal”, którą realizuje Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Gdańska oraz Związkiem Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku. To drugi etap autorskiego projektu GUMed pod nazwą „Kultura Szacunku / Culture of Respect”, poświęconemu szeroko rozumianemu zagadnieniu równości.

W ramach tej kampanii 6 marca br. odbyła się w GUMedzie pierwsza debata poświęcona zagadnieniu równości i równego traktowania w kontekście poziomu sprawności i zatytułowana O równości i sprawności”.

Baner
GEPS
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG