Prof. Hanna Dymel-Trzebiatowska prowadzi badania afrykańskiej literatury dziecięcej  w Zimbabwe

Na trzy miesiące dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG zmieniła swoje zainteresowania badawcze z mroźnej Skandynawii na upalne Zimbabwe. Badaczka z Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki UG podczas urlopu badawczego badała literaturę dziecięcą w Afryce Południowej. 

Prof. Hanna Dymel-Trzebiatowska ze studentkami z Girls’ College w Bulawayo

Prof. Hanna Dymel-Trzebiatowska ze studentkami z Girls’ College w Bulawayo

- Od wielu lat moja praca naukowa skupiała się na skandynawskiej literaturze dla dzieci i młodzieży. Postanowiłam poszerzyć spektrum badań i standardy literackie dalekiej Północy skonfrontować ze standardami dalekiego Południa - opowiada skandynawistka.

Podczas pobytu w Zimbabwe prof. UG Hanna Dymel-Trzebiatowska nawiązała współpracę z Girls’ College w Bulawayo, w którym przeprowadziła wywiady z nauczycielami dotyczące metod nauczania literatury oraz wygłosiła wykłady na temat skandynawskich książek obrazkowych. Ponadto opowiedziała o Uniwersytecie Gdańskim studentkom, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. W ostatnich latach liczba zimbabweńskich studentów w Polsce znacznie wzrosła i w zeszłym roku przekroczyła 2400 osób.

Warto dodać, że podróż nie jest wynikiem grantu, a czystej ciekawości badawczej. Wyprawa pozwoli badaczce porównać literaturę dziecięcą z dwóch krańców świata. To nie tylko szansa na poszerzenie zainteresowań badawczych, ale także możliwość spojrzenia na dotychczas badane kraje skandynawskie w innym świetle.

 

oprac. MJ/ZP