Stypendia Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów UG

grafika

Dziesięcioro studentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało w tym roku akademickim stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Trafili w ten sposób do grona 414 najlepszych studentów w Polsce. 

 

W roku akademickim 2022/2023 wpłynęło ponad 1100 wniosków studentów ubiegających się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród nich znalazło się 25 wniosków przedstawicieli z Uniwersytetu Gdańskiego, z czego w efekcie 10 otrzymało to wyróżniające świadczenie.

Do grona laureatów  z Uniwersytetu Gdańskiego należą: 

  • Szczepan Szymon Olszewski - kierunek: biologia medyczna,  
  • Aleksander Kazak - kierunek: bezpieczeństwo narodowe, 
  • Natalia Joanna Lempaszek - kierunek: pedagogika specjalna,  
  • Aleksandra Buźniak - kierunek: psychologia,  
  • Natalia Anna Woropay-Hordziejewicz - kierunek: psychologia,  
  • Paweł Robert Smoliński - kierunek: psychologia, 
  • Kacper Filip Pobłocki - kierunek: chemia, 
  • Zuzanna Czenczek - kierunek: oceanografia, 
  • Małgorzata Jarzynowska - kierunek: oceanografia, 
  • Aleksandra Cichecka - kierunek: oceanografia. 

Stypendium Ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Jest ono wypłacane jednorazowo, a jego maksymalna wysokość wynosi 17.000 zł. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG