Dobre praktyki i wymiana doświadczeń w transferze technologii

Po raz pierwszy trzy Centra Transferu Technologii Uczelni FarU zorganizowały wspólnie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki,  XIII Ogólnopolską Konferencję Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Występowali prelegenci z różnych uczelni i instytucji z Polski, Luxemburga i Stanów Zjednoczonych.

Głównym zadaniem Centrum Transferu Technologii w uczelni jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które tu powstają. Do zadań pracowników CTT należy także poszukiwanie inwestorów oraz liczne spotkania z przedstawicielami biznesu w celu promocji oferty technologicznej.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów XIII Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, prezes Urzędu Patentowego RP oraz przedstawiciele władz trzech uczelni: Rektor GUMedu prof. dr hab. Marcin Gruchała, Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański oraz Dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. Inż. Adriana Zaleska-Medynska.

Konferencję otworzył prof. Marcin Gruchała - Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie prelegenci zaprezentowali tematy dotyczące transferu wiedzy i ochrony własności intelektualnej: odbyło się kilka prezentacji, m.in. na temat konsolidacji centrów transferu technologii (Katarzyna Waligóra-Borek) oraz raportu OECD Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i European Commission dotyczącego własności intelektualnej w Polsce (Prezes UPRP Ewa Demby-Siwek). Natomiast Prezes Association of Knowledge Transfer Professionals ASTP Christophe Haunold wskazał strategiczne wyzwania, przed którymi stoją centra transferu technologii.

W kolejnej części konferencji poruszono takie tematy, jak: przygotowanie zespołu naukowego do komercjalizacji (Marta Zgagacz, University of Colorado Boulder), „dobre praktyki" University of Colorado Boulder, programy wspierające procesy komercjalizacji w polskich organizacjach badawczych, programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, FENG (Marcelina Firkowska, FNP) oraz podsumowanie raportu z ewaluacji transferu wiedzy i technologii polskich jednostek badawczych za rok 2021 (Magdalena Knapp, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Dariusz Parzych, Politechnika Warszawska).

W kolejnym dniu Wiceprezes Zarządu Netrix Ventures Łukasz Gołąbek, przedstawił tematykę inwestowania w start-upy deep-tech. Z kolei Kierownik Projektu ESA BIC Poland Michał Chwieduk opowiedział o potencjale innowacji sektora kosmicznego.

Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych Jakub Jasiczak opowiedział o roli CTT i Spółek Celowych w zwiększaniu wpływu badań naukowych prowadzonych w uczelni.

Prof. dr hab. Sebastian Granica i prof. dr hab. Jakub Piwowarski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) na przykładzie MICROBIOTA MED podzielili się dylematami na styku nauki z biznesem, z punktu widzenia naukowców.

O doświadczeniach z akceleracji spin-offów ICT - od identyfikacji potencjału do licencji mówił Jacek Pluciński (University of Luxembourg).

O wsparciu sektora nauki w ramach FENG opowiedziała Naczelnik Wydziału Zarządzania Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Natalia Załużna (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a Magdalena Filipek-Marzec z Polskiej Izby Rzeczników Patentowych podzieliła się doświadczeniami z zakresu naruszenia praw i monitorowania rynku: "Udzielenie patentu i co dalej?".

Stan realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz założenia nowego programu wspierającego transfer technologii przedstawił Zastępca Dyrektora Departamentu i Rozwoju Piotr Krasiński (Ministerstwo Edukacji i Nauki).

O aspektach wdrożenia FOSS Compliance w praktyce - OSPO (Open Source Project Office) na uniwersytecie opowiedział Jacek Pluciński (University of Luxembourg).

Z kolei Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna & Founder Deep Tech Summit Sławomir Olejnik w wystąpieniu mówił o wspieraniu rozwój ekosystemu deep tech w Polsce.

Ostatniego dnia konferencji, prowadzonego przez Dyrektor CTT UG Katarzynę Gronowską przedstawiciele trzech CTT: Adam Bartnicki (CTT Wojskowa Akademia Techniczna), Tomasz Chyrek (CTT Uniwersytet Gdański) oraz Zbigniew Szamel (CTT Politechnika Łódzka) opowiedzieli o recepcie na udany związek nauki z biznesem oraz o zarządzaniu projektami badawczymi i wdrożeniami do przemysłu w Szwajcarii.

Konferencja, które odbyły się w dniach 19-21 kwietnia br. w Gdańsku Sobieszewie, została zorganizowana wspólnymi siłami CTT uczelni FarU: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

 

XIII Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii
Małgorzata Białkowska/Centrum Transferu Technologii UG