Paul Beneke: kaper czy pirat? Zacięta debata uczniów ULO na UG

prof. Możejko

Prof. Beata Możejko rozpoczyna debatę.

Kim rzeczywiście był Paul Beneke, dzięki któremu w Gdańsku pojawił się obraz Hansa Memlinga pt. „Sąd Ostateczny”? Kaprem, który działał legalnie, czy piratem, który wbrew prawu, razem ze swoją flotą, napadał i grabił żaglowce niezrzeszone pod hanzeatycką banderą? Właśnie o tym mieli okazję dyskutować uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku podczas finału debaty oksfordzkiej zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim.

Zgodnie z zasadą uniwersytetu otwartego społecznie, zaangażowanego m.in. w inicjatywy na rzecz edukacji młodzieży szkolnej, na UG odbyła się debata oksfordzka, w której uczestniczyli uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Wydarzenie, zorganizowane przez Centrum Badań Memlingowskich na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z ULO, odbyło się 11 maja br. w Sali Teatralnej im. Prof. Jerzego Limona na Wydziale Filologicznym UG, a prowadziła je Elżbieta Michalak-Witkowska z Centrum Komunikacji i Promocji UG.

Po przywitaniu zgormadzonych gości i przedstawieniu obu drużyn (klasy 1 b: Maja Polak, Piotr Wałejko, Amelia Zdrojewska, Zofia Wyrzykowska i klasy 1 c: Julia Żywicka, Pola Korbus, Maria Dzierwa, Amelia Manko) przeprowadzono anonimowe głosowanie wśród publiczności – każdy, kto był zdania, że Paula Benekego należy uznać za kapra wrzucał do urny białą karteczkę. Ci, zdaniem których był on piratem, wrzucali karteczkę czarną. Głosy były liczone, a całość została powtórzona na koniec debaty, po wysłuchaniu argumentów obu drużyn, co pozwoliło ustalić, czy ktoś z publiczności zmienił swoje stanowisko.

Następnie głos zabrała prof. Beata Możejko, Dyrektor Centrum Badań Memlingowskich na UG, inicjatorka i główna koordynatorka spotkania, która wygłosiła prezentację na temat Paula Benekego, jego akcji z 27 kwietnia 1473 r. i burzliwych dziejów wielkiej karaweli.

W końcu przyszedł czas na rozpoczęcie dyskusji. Najpierw argumenty swojej strony (drużyna propozycji), przemawiające za tezą, że Paul Beneke to kaper, przedstawił lider propozycji. Następnie głos zabrał lider opozycji, który zaprezentował argumenty swojej drużyny, broniącej tezy o tym, że Paul Beneke to pirat. W dalszej kolejności głos zabrali pozostali członkowie drużyn, którzy na przemian prezentowali swoje wystąpienia. Słuchając przemówień obu drużyn, świetnie przygotowanych merytorycznie przez polonistkę ULO Brygidę Maciejewską, można było przenieść się na moment do XV wieku, do czasów "Wielkiej Karaweli", ówczesnej żeglugi morskiej, bojów toczonych na morzu oraz wielkich odkrywców i podróżników.

Po przemówieniach reprezentantów drużyn publiczność miała czas na zadawanie pytań. Chętnych nie brakowało, a dyskusja, prowadzona przy zachowaniu kultury słowa i wzajemnego poszanowania, była chwilami mocno ożywiona i emocjonująca.

W wyniku debaty drużynie propozycji udało się przekonać dwie osoby z widowni do zmiany swojego stanowiska, co należy uznać za sukces!

Na koniec członkowie obu drużyn otrzymali upominki ufundowane przez Centrum Komunikacji i Promocji UG oraz nagrody książkowe od prywatnego sponsora.

fot.
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG