Wyzwania internacjonalizacji uczelni. Drugie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

UKU

Drugie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRUP, której przewodniczy Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, odbyło się tym razem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym tematem, który omawiano była kwestia mikropoświadczeń oraz ich wpływu i znaczenia dla internacjonalizacji uczelni.

 

Przypomnijmy, że Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia (UKU) została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Rektora UG prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, w listopadzie 2022 r. W UKU zasiadają przedstawiciele wszystkich uniwersytetów tworzących Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Komisja, której siedziba mieści się w UG, zajmuje się zagadnieniami współpracy międzynarodowej i koordynacją działań między polskimi uczelniami a szkołami wyższymi na całym świecie. UKU w latach 2023-24 przewodniczy Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej prof. UG Anna Jurkowska-Zeidler. Pierwsze spotkanie komisji inicjujące jej działalność, odbyło się w Uniwersytecie Gdańskim w grudniu 2022 r.

Drugie posiedzenie komisji zorganizowano na Uniwersytecie w Poznaniu. W Collegium Minus Sali Senatu 12 maja 2023 r. członkowie UKU omawiali m.in. kwestie mikropoświadczeń i wspólnych studiów – ich wpływu i znaczenia jako mega trendów dla internacjonalizacji uczelni. Dyskusje objęły również programy studiów, podwójnych dyplomów oraz praktyk i wyzwań w obszarze współpracy międzynarodowej.

Gości powitała Przewodnicząca Komisji dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG oraz Wiceprzewodniczący UKU dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, gospodarz spotkania.

Dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej dr inż. Dorota Piotrowska przedstawiła informacje o wpływie i znaczeniu dla internacjonalizacji microcredentials – mikropoświadczeń. Pani Dyrektor mówiła także o sposobach stymulowania rozwoju microcredentials przez Unię Europejską, o uwarunkowaniach legislacyjnych w Polsce oraz o walidacji jako podstawowym narzędziu operacyjnym.

Następnie głos zabrał Dyrektor Biura ds. Współpracy z regionami Erasmus+ InnHUB Bartosz Stawiarz, który mówił m.in. o mikropoświadczeniu w kontekście Erasmus+ i wykorzystaniu ich potencjału dla budowania europejskiego obszaru edukacji.

Podczas posiedzenia UKU prelegentki: mgr Dorota Maciejowska - Specjalistka ds. Una Europa i sieci uniwersyteckich oraz dr Natasza Styczyńska z Instytutu Studiów Europejskich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, opowiedziały o Una Europa, czyli międzynarodowej sieci europejskich uniwersytetów. Sojusz, z siedzibą w Brukseli, powstał w 2019 r. i łączy jedenaście uniwersytetów, z których dziewięć znajduje się w Unii Europejskiej. Następnie dr Krzysztof Wasielewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu omawiał wyniki badań efektywności inicjatywy sieciowania uniwersytetów europejskich w kontekście działania polskich uczelni w zakresie dobrych praktyk i wzywań na przyszłość.

Panele eksperckie wskazały członkom UKU obszary i działania, które będą możliwe do zrealizowania dzięki współpracy środowiska uniwersyteckiego, a mogą poprawić podejmowane już działania dotyczące współpracy międzynarodowej.

W drugiej części obrad, ze względu na charakter inicjacyjny spotkania UKU, dyskutowano również o sprawach organizacyjnych i projektach uchwał, nad którymi komisja ma pracować w najbliższej przyszłości.

 

Uczestnikami drugiego posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia byli:

- Przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

- Wiceprzewodniczący UKU, dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM

- Wiceprzewodniczący UKU, prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet Śląski 

- Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Armen Edigarian, Uniwersytet Jagielloński

- Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Łukasz Bogucki, Uniwersytet Łodzki

- Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych, prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, Uniwersytet Rzeszowski

- Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Przemysław Nehring, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Prorektor ds. organizacji, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

- Prorektor ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju, dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

- Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Marek Stokłosa, prof. uczelni, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Prorektor ds. Projektów i Relacji Międzynarodowych, dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr

- Pełnomocnik ds. Współpracy Miedzynarodowej, ks. Dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII

- Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni, prof. dr hab. Paweł Wielgosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

- Prorektor ds. rozwoju i finansów, dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

- Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

- Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, członek Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki do spraw mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ

- Dyrektor Biura ds. Współpracy z regionami Erasmus + InnHub, Bartosz Stawiarz

- mgr Dorota Maciejowska, Specjalista ds. Una Europa i sieci uniwersyteckich, Uniwersytet Jagielloński

- dr Natasza Styczyńska, Instytut Studiów Europejskich Uniwersytet Jagielloński

- mgr inż. Maria Motyka, Biuro Rektora, Uniwersytet Szczeciński

- Kierownik Działu Dydaktyki, mgr inż. Aneta Aleksandrowicz, Uniwersytet w Białymstoku – w zastępstwie

- dr Krzysztof Wasielewski, Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

UKU
Oprac. EMW; MNG/Zespół Prasowy UG