UG jako jedyny w Trójmieście może przeprowadzać egzaminy Instytutu Goethego. Rozmowa z Kierownikiem Cetrum Herdera Zbigniewem Zembrzuskim

Już wkrótce po raz pierwszy od kilku lat w Trójmieście odbędą się egzaminy Instytutu Goethego. Przeprowadzi je Centrum Herdera, które wraz z Instytutem Germanistyki UG dysponuje obecnie osiemnastoma oficjalnymi egzaminatorami IG. To bardzo prestiżowe wyróżnienie dla jednostki UG - certyfikat Goethe Institut jest uznawanym przez wiele instytucji jako najlepszy dowód znajomości j. niemieckiego. 

Zapisy na egzaminy na poziomie B1 i B2 trwają do 05.06.2023. Istnieje możliwość zdawania tylko jednego modułu testu, np. czytania ze zrozumieniem lub słuchania. Przed zakończeniem rekrutacji odbędą się spotkania informacyjne dotyczące: egzaminu B1 (2.06.2023 17.30-20.30) lub B2 (3.06.2023 17.00-20.00) w siedzibie Centrum Herdera (Gdańsk ul. Ogarna 26). Pierwsze egzaminy ruszają już 24 czerwca br. Więcej informacji na stronie Centrum Herdera.

O procesie zdobywania uprawnień do przeprowadzania egzaminów oraz o tym, co to oznacza dla Centrum Herdera, rozmawiamy z kierownikiem jednostki - Zbigniewiem Zembrzuskim.

Zbigniew Zembrzuski

Marcel Jakubowski: - Czym są egzaminy Instytutu Goethego i do czego uprawniają? 

Zbigniew Zembrzuski: - Pierwszy Instytut Goethego powstał w roku 1925, wtedy jeszcze pod szyldem Deutsche Akademie. Instytucję stworzono na wzór francuskiej Académie Française. Niedługo później ruszyły pierwsze kursy języka niemieckiego dla obcokrajowców. Od tego momentu minęło prawie sto lat, obecnie placówki Instytutu Goethego znajdują się  w 98 krajach na całym świecie. Każda z nich organizuje egzaminy językowe, potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Na przykład absolwenci kierunku germanistyka na Uniwersytecie Gdańskim uzyskują bardzo wysoki poziom zaawansowania po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich. Natomiast osoby pracujące w zawodach medycznych, wyjeżdżające do pracy w Niemczech, muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2. Dodatkowo, w zależności od regionu, muszą jeszcze zdać egzamin z języka medycznego, tak zwany Fachsprachprüfung. Średnio aby osiągnąć poziom B1 potrzeba minimalnie około 360 godzin nauki języka. Razem to około 3 lat intensywnej nauki.

- Mówi Pan tutaj o godzinach lekcyjnych czy o sumarycznym wkładzie pracy?

- Liczone są w tym tylko godziny lekcyjne. Do tego należy doliczyć jeszcze regularną pracę własną. Nauka języka jest okupiona bardzo dużą ilością pracy. Egzaminy Instytutu Goethego są przeprowadzane na całym świecie, aby zweryfikować ten wysiłek. W tej chwili najczęściej do testów podchodzą Chińczycy, więc Niemcy bardzo otworzyły się na Chiny. W Polsce mamy dwa Instytuty Goethego, jeden w Warszawie, drugi w Krakowie. Obydwie te instytucje mają prawo do przekazywania licencji na przeprowadzanie egzaminów GI innym instytucjom. W Gdańsku od niedawna jest to Centrum Herdera UG. Otrzymanie takich uprawnień to dla nas ogromny powód do dumy, ponieważ jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie.

- Czemu postanowili Państwo ubiegać się o tę licencję?

- Przez wiele lat w Gdańsku egzaminy Instytutu Goethego były przeprowadzane właśnie przez Uniwersytet Gdański. Organizowało je Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych (KKNJO), które przestało istnieć na UG w 2007 roku. Następnie uprawnienia te przejęła jedna z trójmiejskich szkół prywatnych, która także już nie istnieje. Zatem już od kilku lat, jeżeli ktoś chciał przystąpić do egzaminu językowego Goethe-Institut, musiał pojechać np. do Warszawy, Szczecina lub Olsztyna, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i niedogodnościami.

Poza tym wiedzieliśmy, że możliwość przeprowadzania egzaminów Instytutu Goethego pomoże nam m.in. w promowaniu naszej jednostki i rozwoju innej działalności np. kursów językowych prowadzonych we współpracy z Fundacją Rozwoju UG. Uzyskanie takiej licencji to obopólna korzyść dla Uniwersytetu Gdańskiego i dla FRUG. Razem z dr Anną Kowalewską-Mróz spotkaliśmy się w styczniu 2022 r. z panią Karin Ende, zastępczynią Dyrektora Instytutu Działu Językowego Goethe-Institut w Warszawie i omówiliśmy szczegóły naszej współpracy. 

- Jak wyglądał proces szkolenia egzaminatorów?

- W ubiegłym roku 18 lektorek i lektorów, związanych z Centrum Herdera UG, zdało odpowiedni egzamin i stało się certyfikowanymi egzaminatorami Goethe-Institut dla poziomów B1 i B2. Nasza jednostka została wpisana na listę instytucji posiadających taką licencję. Zatem jeśli ktoś interesuje się przystąpieniem do tego egzaminu w Polsce zobaczy, że Uniwersytet Gdański, jako jedyna instytucja w Trójmieście, ma do tego uprawnienia. Egzaminy będą przeprowadzane trzy razy w roku - w czerwcu, listopadzie i w lutym.

- Czy istnieją inne egzaminy potwierdzające znajomość języka niemieckiego?

- Tak, istnieje jeszcze kilka innych egzaminów, które mogą potwierdzić taką znajomość np. egzamin Test DAF, uznawany przede wszystkim na niemieckich uniwersytetach. W większości instytucji jednak na pierwszym miejscu stawiane są egzaminy Instytutu Goethego. Istnieje również egzamin Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Przez kilka lat takie egzaminy organizowało Centrum Języków Obcych na Uniwersytecie Gdańskim. 

- Czy planują Państwo umożliwić studentom germanistyki UG podejście do egzaminów Instytutu Goethego np. pod koniec studiów licencjackich albo magisterskich?

- Ponieważ sam dyplom ukończenia filologii germańskiej jest potwierdzeniem znajomości języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie, to nie ma takiej potrzeby. Dla studentów germanistyki nie jest to takie ważne, ale dla studentów innych kierunków, jak np. medycyna czy ekonomia, ma to już zupełnie inny wymiar. W 2023 r. odbędziemy szkolenia z zakresu kolejnych dwóch egzaminów A2 i C1, a więc w przyszłym roku oferta egzaminów zwiększy się do czterech.

- Jakie są najczęściej zdawane egzaminy z języka niemieckiego?

- Najwięcej chętnych jest na egzamin B2, dlatego że ten poziom daje już konkretne uprawnienia i często to właśnie tego certyfikatu wymagają pracodawcy. Uczący się niemieckiego zawsze chcą zdobyć te minimalne kwalifikacje. B2 to także poziom matury rozszerzonej z języka niemieckiego w Polsce. Kiedyś każdy maturzysta, który przedstawił dyrektorowi szkoły certyfikat B1 lub wyższy, dostawał na świadectwie maturalnym ocenę bardzo dobrą. Natomiast już od wielu lat ta praktyka została zniesiona. Wielu licealistów z mniejszych miast nie ma możliwości, żeby chodzić na kursy językowe i przygotowywać się do takich egzaminów. Przy obecnej sytuacji wszyscy mają równe szanse.

- Prowadzą państwo też kursy językowe. Czy egzaminy Instytutu Goethego wpłyną na organizację tych zajęć?

- Na naszych plakatach i ulotkach informujemy, że kursy Centrum Herdera przygotowują na egzaminy Instytutu Goethego. Na chwilę obecną kursy językowe, które organizujemy, są bardzo dobrze rozplanowane. Mamy 60 jednostek lekcyjnych w semestrze, 120 rocznie. Dajemy dodatkowo możliwość udziału w trzytygodniowych kursach letnich, które obejmują 40 godzin. Zadania na testach, które przeprowadzają nasi lektorzy podczas zajęć, są bardzo podobne do zadań, które znajdują się na arkuszach egzaminacyjnych GI. Teraz myślimy nad tym, czy w następnym roku akademickim nie utworzyć specjalnych grup, które będą przygotowywały się wyłącznie do zdobycia tego certyfikatu. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce.

- Czy są już pierwsi zainteresowani egzaminami?

- Na naszym oknie pojawiła się naklejka „Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut”, z której jesteśmy bardzo dumni. Po ogłoszeniu informacji na naszej stronie dostaliśmy mnóstwo telefonów i maili od studentów, rodziców i nauczycieli, którzy dopytują się, jak można się na taki egzamin zapisać, kiedy on się odbywa i czy prowadzimy jakieś kursy przygotowujące. To dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do szerszej grupy zainteresowanych osób. Pamiętajmy również o tym, że Centrum Herdera UG ma świetnie wyposażoną bibliotekę, prowadzi czytelnię i realizuje kilkadziesiąt projektów edukacyjnych rocznie. Dzięki swojej lokalizacji przy ul. Ogarnej, w samym sercu miasta, staliśmy się najważniejszą tego typu placówką na Pomorzu. Jeszcze rok wcześniej musieliśmy kierować takie osoby do centrów egzaminacyjnych w innych miastach w Polsce, a teraz kierujemy ich do nas. Pierwsze egzaminy odbędą się 24 czerwca 2023 r. na wydziale Nauk Społecznych UG w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG