Majowy numer "Gazety Uniwersyteckiej"

Zapraszamy do lektury najnowszego, majowego numeru „Gazety Uniwersyteckiej”.

Znajdziecie w nim Państwo relację z wystawy „Profesor Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy – pasje” oraz trzy eseje towarzyszące tejże wystawie, wywiady z prof. Małgorzatą Czermińską, prof. Małgorzatą Omilanowską-Kiljańczyk, prof. Katarzyną Skrzypińską oraz Sylwią Chutnik, artykuł na temat Miesiąca Praw Kobiet na Uniwersytecie Gdańskim wzbogacony o zdjęcia ambasadorek tej akcji, obszerną prezentację Wydziału Prawa i Administracji, relacje z Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”, VII Sopockich Warsztatów Logistycznych oraz spotkania z prof. Arkadym Rzegockim, szefem Służby Zagranicznej RP, przegląd wydarzeń z życia uczelni, informacje sportowe oraz kolejną krzyżówkę.

Numer jest dostępny na stronie internetowej www.gazeta.ug.edu.pl, a już wkrótce również na stojakach zlokalizowanych w budynkach uczelni.

Gazeta Uniwersytecka
TN/GU