Laboratorium Badawczo-Rozwojowe MWB UG i GUMed z Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji

Zdjęcie z laboratorium MWB UG i GUMed

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymało Certyfikat Akredytacji nr AB1760 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytację dla Laboratorium Badawczo-Rozwojowego, kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, uzyskano dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin i Laboratorium Badawczo-Rozwojowego: dr Wojciecha Śledzia (kierownika ds. technicznych), dr Nataszy Kaczyńskiej (kierownika ds. jakości), dr Agaty Motyki-Pomagruk (z-cy kierownika ds. jakości) i mgr Weroniki Babińskiej.

- Pracownicy Laboratorium Badawczo-Rozwojowego od kilku lat prowadzą prace badawczo-rozwojowe i usługowe z zakresu diagnostyki molekularnej bakteryjnych patogenów roślin, wykonywane na zlecenie polskich firm hodowlanych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, kierownik laboratorium. – Warto podkreślić, że to pierwsze w Uniwersytecie Gdańskim Laboratorium z certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji.

Pierwszym etapem do otrzymania akredytacji PCA było uzyskanie w marcu 2018 r. certyfikatu pracy w środowisku regulowanym normą ISO17025. Akredytacja jest efektem kilkuletniej pracy zespołu Laboratorium wspieranej w ramach projektu EU HORIZON 2020 „Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences” (STARBIOS2) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji PCA i cały proces akredytacji sfinansowano w ramach programu: Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowanego przez UG w Konsorcjum z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Excento Sp. z o.o. w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4)."

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. W roku 2020 uzyskało trzy decyzje o przyznaniu patentów na wynalazki dla zespołu Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego. Więcej informacji o patentach, projektach, czy wyposażeniu laboratorium można znaleźć na stronie jednostki

Zdjęcia Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, finansowane z projektu Starbios 2.
Biuro Rzecznika Prasowego