Nagroda PAN dla naukowców UG

Czworo naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego zostało laureatami konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2022 r.

Wyróżnienie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych za publikację pt. Performance of Absence in Theatre, Performance and Visual Art. Routledge otrzymała dr Sylwia Dobkowska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego. ("Teatr i rzeczywistość stale się przenikają. To jest fascynujące" rozmowa z laureatką)

W zakresie nauk biologicznych i rolniczych nagrodę za publikację In vitro reconstitution reveals a key role of human mitochondrial EXOG in RNA primer processing. Nucleic Acids Research otrzymała dr Anna Karłowicz z Instytutu Biotechnologii UG Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Wyróżnienie w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi za publikację pt. Atlantification alters the reproduction of jellyfish Aglantha digitale in the European Arctic. Limnology and Oceanography otrzymał dr Maciej K. Mańko z Katedry Biologii Morza i Biotechnologii Wydziału Oceanografii i Geografii. ("Specjalista od meduz, zapalony nurek. Wybitni i utalentowani" rozmowa z laureatem)

Nagroda za publikację za publikację Gallium Mesoporphyrin IX-Mediated Photodestruction: A Pharmacological Trojan Horse Strategy to Eliminate Multidrug-Resistant Staphylococcus Aureus. Molecular Pharmaceutics w zakresie nauk medycznych powędrowała natomiast do mgr Klaudii Szymczak z Instytutu Biotechnologii UG Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie PAN

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG