III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Jakość i jej zastosowania 2023. W kierunku zrównoważonej przyszłości

Wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i biznesu w obszarze zarządzania jakością i zrównoważonego rozwoju – to cel III Międzynarodowej Konferencji Naukowa pt. Jakość i jej zastosowania 2023. W kierunku zrównoważonej przyszłości. Wydarzenie jest współorganizowane przez Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską oraz Związek Uczelni Fahrenheita.

W dniach 23-24 listopada 2023 roku odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Jakość i jej zastosowania 2023. W kierunku zrównoważonej przyszłości. Quality and its applications 2023. Towards sustainable future.

Konferencji przyświeca następujące motto:

„Piąta generacja w zarządzaniu jakością, Quality 5.0 – Sustainable Quality, poszerza definicję satysfakcji interesariuszy o satysfakcję społeczną z perspektywy zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia nie tylko potrzeby środowiskowe, ale także krytyczne potrzeby społeczne, tak, aby przyszłe pokolenia były postrzegane jako dzisiejsi klienci”.

M. Deleryd & A. Fundin (2020)

Obszary tematyczne konferencji obejmują następujące zagadnienia:

  • Jakość 5.0 – wyrobów i usług zorientowana na cele zrównoważonego rozwoju;
  • Koncepcje, systemy, metody i narzędzia zarządzania jakością zorientowane na rozwój zrównoważony;
  • Sustainable Excellence Models;
  • Kultura jakości, bezpieczeństwa, doskonałości, zrównoważonego rozwoju;
  • Etyczne i moralne dylematy w zarządzaniu Jakością 5.0;
  • Środowiskowa ocena cyklu życia a Jakość 5.0.

Program Konferencji obejmie wystąpienia keynote speakers, wykłady plenarne, prezentacje ustne uczestników oraz panel praktyków.

Cel i obszary tematyczne Konferencji pokrywają się z 8,9, 12, 13, 16 i 17 Celem Zrównoważonego Rozwoju.

Przewodniczącymi Konferencji są: prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. inż. prof. PG Piotr Grudowski – z ramienia Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji o konferencji:

https://event.mostwiedzy.pl/e/qualitygdansk

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie na konferencję 240.59 KB
Dodano przez: EMW/Zespół Prasowy UG