Wystawy prac studentów gospodarki przestrzennej w budynku WNS

M.in. makiety osiedli nowoczesncyh domów jednorodzinnych można zobaczyć na wystawie prac studentów gospodarki przestrzennej, zlokalizowanej w strefie wystawowej przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na poziomie 400 Wydziału Nauk Społecznych.

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich i inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach ćwiczeń z Architektoniczno-Urbanistycznych Podstaw Gospodarki Przestrzennej prowadzonych przez dr inż. arch. Joannę Poczobut oraz mgr inż. arch. Martę Popaszkiewicz mieli okazję analizować krajobraz i jego kompozycję, by następnie tworzyć autorskie kompozycje płaskie i przestrzenne. Zadaniem podsumowującym cało semestralną pracę był projekt małego osiedla domów jednorodzinnych opracowany w formie makiety. Studenci przygotowali estetyczne makiety osiedli obrazujące inspirujące pomysły i przemyślane rozwiązania.

Z kolei studenci drugiego roku gospodarki przestrzennej w ramach ćwiczeń z Rozwoju Lokalnego i Regionalnego prowadzonych przez mgr inż. arch. Martę Popaszkiewicz analizowali obowiązujące strategie rozwoju wybranych gmin oraz opracowywali propozycje ram tworzenia nowych strategii uwzględniając uwarunkowania wewnętrzne gminy oraz współczesne praktyki z innych ośrodków.

Dodatkowo aktualnie w strefie wystawowej znajdują się prace studentów magisterskich studiów uzupełniających na kierunku gospodarka przestrzenna analizujące zrealizowane inwestycje w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk.

W roku akademickim 2022/2023 w strefie wystawowej przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej swoje prace zaprezentowało łącznie ponad 200 studentów. Zapraszamy do jej odwiedzania.

Dodano przez: EMW/Zespół Prasowy UG