VIVA DYDAKTYKA - kolejny rok doskonalenia nauczania na UG

Viva Dydaktyka - już po raz kolejny Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG podsumowało rok swojej działalności uroczystym spotkaniem dla osób chcących poznawać nowe metody nauczania i zainteresowanych rozwojem edukacji wyższej. 

Tegoroczne VIVA DYDAKTYKA rozpoczął wykład prof. dr hab. Marleny Lembicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Dydaktyka w procesie poszukiwań”. Biolożka podzieliła się m.in. swoimi doświadczeniami prowadzenia wykładów i przygotowania debaty oksfordzkiej wraz ze studentami bioinformatyki.

prof. Marlena Lembicz

prof. Marlena Lembicz

 - Dydaktyka jest poszukiwaniem i tworzeniem kluczy komunikowania się z kolejnym pokoleniem. Dlatego ma taką moc - mówiła prelegentka. - Jeśli nie będziemy komunikować się z młodymi ludźmi, to naprawdę przegramy. Musimy im wyjaśniać świat z różnych perspektyw, a nie zrobimy tego bez dydaktyki.   

Po wykładzie między prof. Marleną Lembicz a uczestnikami VIVA DYDAKTYKA wywiązała się rozmowa na temat potrzeby publikowania prac dyplomowych w formie artykułów. Padły także pytania o nowe decyzje Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu dotyczących korzystania przez studentów ze sztucznej inteligencji.

Następnie Dyrektorka CDDiT dr Ewa Szymczak, prof. UG przedstawiła raport z ostatniego roku działalności Centrum. Jednostka prowadziła cykle spotkań dla nauczycieli akademickich, m.in. Dydaktyczny Jam Session, Kawiarenka Tutorów, czy Idee Edukacji Akademickiej. CDDiT organizuje także kursy, szkolenia, webinary oraz publikuje czasopismo Tutoring Gedanensis, w których pojawiają się m.in. eseje studentów oraz dydaktyków. 

Od lewej: dr Ewa Szymczak, prof. UG i dr Beata Karpińska-Musiał

Od lewej: prof. Ewa Szymczak i dr Beata Karpińska-Musiał

- Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia krótkie, które trwają od 4 do kilkunastu godzin. W tym roku w naszej ofercie znalazło się aż 35 propozycji - mówiła prof. Ewa Szymczak. - Wiele tematów dotyczyło technologii, metod i narzędzi dydaktycznych, ale także ogólnego well-being nauczyciela akademickiego.  

O nowym czasopiśmie „Horyzonty Edukacji Akademickiej” opowiedziała Zastępczyni Dyrektora CDDiT UG dr Beata Karpińska-Musiał. Periodyk ma przedstawiać różnorodność dydaktyki. Udzielają się w nim praktycy jak i teoretycy, a na jego łamach pojawiają się artykuły naukowe i popularnonaukowe.

wykład

- Prowadzimy także działalność w ramach projektu MINDtheGEPs prowadzonego przez prof. Ewę Łojkowską, którego celem jest wdrażanie równości płci na Uniwersytecie Gdańskim - powiedziała dr Beata Karpińska-Musiał. - Zaproszono nasze centrum do udziału w dyskusji na temat tego, jakie zmiany równościowe wprowadzić w nauce i dydaktyce.

Jednym z przedsięwzięć związanych z tym projektem były indywidualne sesje mentoringowe dla osób na różnych szczeblach kariery naukowej (przed doktoratem, przed habilitacją i przed profesurą), które CDDiT zorganizowało w listopadzie 2022 r. 

prof. Arnold Kłonczyński

prof. Arnold Kłonczyński

Po przedstawieniu działalności jednostki w roku akademickim 2022/23 pracownicy CDDiT wraz z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG dr. hab. Arnoldem Kłonczyńskim, prof. UG wręczyli dyplomy absolwentom szkolenia tutorskiego I i II stopnia.

- Z naszych obliczeń wynika, że w skali uczelni możemy sobie pozwolić na ok. 10% pracowników dydaktycznych, nie wliczając do tej grupy lektorów j. obcych i trenerów wychowania fizycznego. Ważne, aby ta grupa stanowiła rdzeń do budowania dydaktyki akademickiej - powiedział prof. Arnold Kłonczyński. - Natomiast każdy z nas powinien dbać o jakość dydaktyki na naszej uczelni. CDDiT robi wszystko, aby tak właśnie było, co widać po imponujących wynikach tegorocznej pracy. Zatem za cały ten rok bardzo państwu dziękuje.

prof. Wojciech Glac

Organizatorzy wydarzenia oraz naukowcy i pracownicy innych jednostek i wydziałów UG przygotowali aż 12 stoisk dydaktycznych, które przedstawiały nowe narzędzia do nauczania, czy metody dydaktyczne. Przechadzając się między stanowiskami można było dowiedzieć się m.in. o zastosowaniu AI w edukacji, kostkach edukacyjnych, grach symulacyjnych, czy Escape Roomie w Bibliotece UG, a także wypożyczyć książki wybrane ze zbiorów BUG.

Podczas drugiej części wydarzenia dr Beata Karpińska-Musiał poprowadziła panel dyskusyjny pt. „Rutyna versus zaskoczenie: dlaczego się szkolimy i co wnosimy tym faktem w kulturę uniwersytetu?”, w której wzięli udział: dr Dorota Dykalska (WNS), dr Beata Kowalczyk (WPiA), dr Leszek Reszka (Wydział Ekonomiczny), dr Monika Mazurowska (Wydział Zarządzania), dr Helena Draganik (Wydział Filologiczny). Wydarzenie zakończyła debata z cyklu Idee Edukacji Akademickiej pt. „Dlaczego, po co i dla kogo uniwersytet?”, którą poprowadził dr Jarosław Jendza z CDDIT UG.

Viva Dydaktyka odbyła się 21 czerwca 2023 r. 

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG