Dwa IF dla czasopisma z Instytutu Psychologii UG!

grafika

Psychologiczne czasopisma naukowe redagowane przez naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego okazały się jednymi z najlepszych w Polsce. Health Psychology Report (HPR) uzyskał aż 2 punkty IF. To dowód tego, że nasze czasopisma są obecnie najlepiej rozpoznawalnymi na arenie światowej w tej kategorii.

- Miejsce naszych czasopism psychologicznych w klasyfikacji Web of Science to niewątpliwy sukces. Świadczy on o wciąż rosnącej rozpoznawalności międzynarodowej tych czasopism. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju przez redakcje powinna być wzorem dla innych – mówi prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych.

Raport Journal Citation obejmuje różne wskaźniki, w tym powszechnie uznawany wskaźnik Impact Factor (IF), który pozwala szybko ocenić znaczenie czasopisma.

- W 2023 roku eksperci przyznali Impact Factor za ubiegły rok obu czasopismom redagowanym przez naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego:  Health Psychology Report (HPR): IF 2022 = 2.0, Current Issues in Personality Psychology (CIPP): IF 2022 = 1.0. To ogromne wyróżnienie i osiągnięcie – mówi dr hab. Paweł Jurek, prof. UG , Dyrektor Instytutu Psychologii UG.

Serdecznie gratulacje kierowane są m.in. w stronę prof. Marioli Bidzanprof. Małgorzaty Lipowskiejprof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiejprof. Marii Kaźmierczak oraz dr Justyny Michałek-Kwiecień – redaktorek naczelnych docenionych czasopism. - Wasze zaangażowanie oraz wysiłki (trwające już dekadę!) spotkały się z międzynarodowym uznaniem. Praca, którą wykonujecie jest olbrzymia, szczególnie, gdy nieustannie należy dbać o sprawny i krytyczny proces recenzyjny, zabiegać o fundusze, promować czasopisma wśród najlepszych naukowców, koordynować pracę wydawnictwa i wiele, wiele innych – dodaje dr hab. Paweł Jurek, prof. UG.  

- Dekada pracy uwieńczona została wymiernym sukcesem, jakim jest przyznanie czasopismom Heath Psychology Report (HPR) oraz Current Issues in Personality Psychology (CIPP) wskaźnika Impact Factor - mówi prof. Małgorzata Lipowska. - Za podpowiedzią ówczesnego prorektora, prof. Grzegorza Węgrzyna, proces wydawniczy powierzony został profesjonalnemu wydawnictwu naukowemu, wybraliśmy Termedię. Dzięki takiej współpracy HPR oraz CIPP spełniają najwyższe światowe standardy merytoryczne, edytorskie i etyczne.

Punkty IF (0,1) przyznane zostały też European Journal of Transformation Studies, którego współwydawcą jest Instytut Politologii UG.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG