Pierwsze wykryte w Polsce przypadki zakażenia SARS-CoV-2 norek hodowlanych

Naukowcy z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed wraz z lekarzami weterynarii wykryli pierwsze w kraju przypadki zakażenia SARS-CoV-2 norek hodowlanych (Neovision vision) w Polsce.

Dr Maciej Grzybek (Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed) i dr Łukasz Rąbalski (Zakład Szczepionek Rekombinowanych UG) przy współpracy z lekarzami weterynarii zbadali 91 norek hodowlanych pod kątem obecności koronawirusów. Naukowcy potwierdzili zakażenie 8 osobników wirusem SARS-CoV-2.

Jest to pierwszy w Polsce przypadek potwierdzonego zakażenia zwierząt hodowlanych wirusem SARS-CoV-2. Wymazy z gardła pobrano od norek z fermy hodowlanej w województwie pomorskim. Materiał poddano badaniu RT-PCR przy użyciu testu dwugenowego opartego na protokole stosowanym w diagnostyce człowieka. Stwierdzono obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 u ośmiu spośród badanych zwierząt. Aktualnie prowadzone są pogłębione badania genetyczne, które pozwolą na określenie prawdopodobnego pochodzenia wirusa oraz umożliwią porównanie ze znanymi sekwencjami genetycznymi SARS-CoV-2. 

Uzyskane wyniki wskazują na możliwość przenoszenia się wirusa SARS-CoV-2 z człowieka na norki. W badaniach laboratoryjnych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w Europie i na świecie potwierdzono eksperymentalnie możliwość zakażenia wielu gatunków zwierząt takich jak norki, chomiki, króliki, nietoperze, makaki i gryzonie.

Badania trójmiejskich naukowców potwierdzają konieczność wzmożonego monitoringu epizootiologicznego oraz podniesienia standardów bioasekuracji.

Źródło: strona GUMed

Dodane przez Biuro Rzecznika Prasowego