Pierwszy absolwent szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego!

Ricard Ravell Rodríguez

Ricard Ravell Rodríguez

Ricard Ravell Rodríguez jako pierwsza osoba na UG uzyskał stopień doktora w trybie szkół doktorskich. Za rozprawę pt. „Różne poziomy przybliżeń w kwantowych układach otwartych i ich zastosowania” 6 lipca Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UG przyznała młodemu badaczowi stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Szkoły doktorskie w Polsce funkcjonują od roku akademickiego 2019/20 i zastąpiły dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). W odróżnieniu od poprzedniego trybu kształcenia szkoły doktorskie prowadzone są nie przez jedną uprawnioną jednostkę, a przez całą uczelnię. 

Rozprawa doktorska napisana pod opieką prof. dr. hab. Michała Horodeckiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) ma na celu m.in. wskazanie nowych możliwości radzenia sobie z dynamiką otwartych systemów kwantowych. 

- Podsumowując, rozprawa doktorska zatytułowana „Different levels of approximations in Open Quantum Systems and their applications” jest dobrze napisana i zawiera nowe wyniki, które poszerzają naszą wiedzę na temat fizyki otwartych układów kwantowych - napisał w recenzji doktoratu prof. dr hab. Jerzy Dajka z Uniwersytetu Śląskiego. - Wyniki te mogą służyć jako podstawa nie tylko do badań teoretycznych, ale także do lepszego zrozumienia wyników zaawansowanych eksperymentów przeprowadzanych na poziomie mikro-, nano- i mezoskali.

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG