Jubileusz 70-lecia prof. Romualda Grzybowskiego

prof. Romuald Grzybowski

prof. Romuald Grzybowski

Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati za nieustające wspieranie i wieloletnie działania na rzecz rozwoju uczelni otrzymał prof. dr hab. Romuald Grzybowski. 12 lipca w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbył się jubileusz 70. rocznicy urodzin zasłużonego naukowca. 

- W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego pragnę złożyć serdecznie podziękowania prof. Romualdowi Grzybowskiemu za wszystko to, co uczynił dla społeczności Uniwersytetu Gdańskiego, za niezwykłe zaangażowanie w tworzenie dorobku badawczego gdańskiej pedagogiki oraz za oddanie w działalności organizacyjnej - powiedział Prorektor ds. Studentów i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. - Wszystko to sprawiło, że poszerzała się oferta kształcenia oparta na aktualnym stanie badań naukowych i nowoczesnych tendencjach w zakresie przygotowania pedagogów do nowych wyzwań, które stawia przed nimi aktywność zawodowa.

Prof. Romuald Grzybowski w latach 2008–2012 oraz 2016–2020 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki. Podczas swojej kariery naukowej napisał ponad 100 artykułów naukowych. W 2020 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Podczas posiedzenia Rady Wydziału o jego pracy opowiedziała jedna z jego następczyń. 

- Profesorowi Grzybowskiemu przypadło kierować naszym instytutem podczas bardzo trudnego okresu pandemii COVID-19. Jednak nie tylko udźwignęliśmy to zadanie, ale także poszerzyliśmy nasze działania m.in. o zajęcia w formie online, których nie przeprowadzaliśmy przed tym trudnym czasem. My o tym pamiętamy i wiemy, że to, w jaki sposób nasz instytut funkcjonuje, zawdzięczamy też panu profesorowi - powiedziała Dyrektorka Instytutu Pedagogiki dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG.

dr Paweł Śpica

dr Paweł Śpica

Podczas jubileuszu głos zabrał także Prodziekan ds. Kształcenia WNS dr Paweł Śpica, który w 2016 r. obronił napisaną pod opieką prof. Romualda Grzybowskiego rozprawę doktorską nt. działalności powszechnej organizacji "Służba Polsce" w latach 1948-55. Prodziekan WNS wspominał pierwsze spotkanie z jubilatem podczas obrony własnej pracy licencjackiej i mówił o dalszym rozwoju tej współpracy naukowej. 

O poprzednikach i jednocześnie mentorach prof. Romualda Grzybowskiego opowiedział prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak. Kierownik Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania przedstawił pokrótce dokonania m.in. prof. Kazimierza Kubika czy prof. Lecha Mokrzeckiego. 

Prof. Romuald Grzybowski podziękował wszystkim za miłe słowa i podkreślił, że nadal czuje się młody i nie jest jeszcze gotowy na ostateczne podsumowania. Jubilat będzie pełnił rolę promotora prac doktorskich oraz kontynuował działalność badawczą. 

fot. Alan Stocki
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG, fot. Alan Stocki/ Zespół Prasowy UG