Pożegnanie: prof. Ludwik Kostro

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Ludwika Kostro

naukowca, nauczyciela akademickiego,

fizyka, filozofa, biblisty 

wieloletniego pracownika Wydziału Nauk Społecznych UG

kierownika Ośrodka Alliance Française przy UG

wychowawcy wielu pokoleń.

Odznaczonego

 Medalem Republiki Francuskiej  i Złotym Krzyżem Zasługi RP

 

Cześć Jego pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Ludwik Kostro

Fot. Błażej Śliwiński/ Gedanopedia

zp