Otwórz się na sztukę. PERSPEKTYWY – 9 HILLS FESTIVAL

Dziewięć wzgórz, dziewięć apollińskich muz i dziewięć sztuk. Współorganizatorzy dr Hanna Obracht-Prondzyńska z WNS i absolwent UG Piotr Murawski zapraszają do Chełmna na PERSPEKTYWY – 9 HILLS FESTIVAL - święto teatru, filmu, muzyki, fotografii, historii, street artu, fantastyki i tańca.

Festiwal, który odbędzie się w weekend 11-13 sierpnia to interdyscyplinarne święto sztuki i działań animacyjnych, mające miejsce w Chełmnie od 2016 roku. Dziewięciu wzgórzom, na których położone jest miasto, a od których wzięła się nazwa wydarzenia, patronuje dziewięć apollińskich muz. Każdej z nich przypisano jedną ze sztuk: Sztukę Przeszłości, Sztukę Życia, Sztukę Słyszenia, Sztukę Widzenia, Sztukę Przestrzeni, Sztukę Ruchu, Sztukę Radości, Sztukę Fantazji i Sztukę Miłości. W ten sposób festiwal łączy wydarzenia z zakresu teatru, filmu, muzyki, fotografii, historii, street artu, fantastyki i tańca, a twarzą każdej edycji zostaje artystka lub artysta z Chełmna.

Co roku w organizacji Perspektywy – 9 Hills Festival uczestniczy bardzo wielu mieszkańców – artystów, animatorów, wolontariuszy, członków fundacji czy stowarzyszeń. Przestrzenią dla koncertów, wystaw, instalacji i spektakli stają się nie tylko chełmińskie plenery i ulice, ale też kościoły, piwnice i podwórka starego miasta.

Festiwalowy weekend, to czas kiedy przestrzenie publiczne zmieniają się w przestrzeń teatrów, wystaw i instalacji, w gotyckich kościołach rozbłyskują reflektory zmieniając je w przestrzenie koncertowe, a planty miejskie stają się przestrzeniami dla muzyki elektronicznej. Podczas wydarzenia podwórka kwartałów kamienic otwierają się dla gości oferując cały wachlarz atrakcji, parki miejskie stają się strefami atrakcji dla dzieci, gry miejskie i LARP zabierają gości festiwalowych w podróż po historii miasta.

Na ulicach będzie można spotkać ponad 200 wolontariuszy i wolontariuszek, młodzieży, mieszkańców chcących pochwalić się swoim miastem i wyjątkowością tego wydarzenia.

Współinicjatorem PERSPEKTYWY – 9 HILLS FESTIVAL jest absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Piotr Murawski. Od tegorocznej edycji do zespołu organizatorów dołączyła również dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska – architektka i urbanistka, której pasją jest poszukiwanie rozwiązań poprawiających jakość życia w mieście.

Program festiwalu

jb