Wynalazek naukowców z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Urządzenie

Na zdjęciu urządzenie do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie zanurzonych w cieczach.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu na kolejny wynalazek naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, tym razem z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Wynalazek pt. „Sposób oraz automatyczne urządzenie do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie zanurzonych w cieczach” będzie mógł być wykorzystywany m.in. w protetyce dentystycznej czy w wybranych laboratoriach badawczych.

Patent jest efektem pracy badawczej naukowców z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dra hab. Stanisława Pogorzelskiego oraz mgra Macieja Grzegorczyka.

Automatyczne urządzenie do pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych zanurzonych na stałe w cieczach umożliwia określenie fundamentalnej, dla efektywności procesu powlekania ciał stałych, wielkości swobodnej energii powierzchniowej (SFE).

- Chronione patentem urządzenie w układzie do pomiaru dynamicznych kątów kontaktu (CA) metodą osadzonego pęcherzyka, jako jedyne umożliwia dokonanie pomiaru swobodnej energii powierzchniowej (SFE) całkowicie uwodnionego, zanurzonego ciała stałego w fazie ciekłej (nie tylko wodnej) w stanie zastanym, bez jakiejkolwiek procedury ingerencji w badaną próbkę (przenoszenie, wyjmowanie, osuszanie) – tłumaczy prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Powierzchnia badanego ciała stałego pozostaje zanurzona i nie jest wyjmowana w celu dokonania pomiaru CA, jak w przypadku wszystkich klasycznych metod opartych na geometrii leżącej kropli, wymagających stosowania płynów testowych i przygotowania powierzchni.

- Za pomocą urządzenia można dokonać pomiaru dynamicznych kątów kontaktu, co pozwala na określenie dodatkowych parametrów energetyki zwilżalności, a histereza CAH czy Π dostarczają dodatkowych informacji o strukturze badanej powierzchni takich jak: stopień porowatości, niejednorodności chemicznej czy wielkości depozycji powierzchniowej – dodaje prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski.

Możliwe zastosowania wynalazku to: protetyka dentystyczna, biofilmy mikroorganizmów, zespoły badające stan warstw antykorozyjnych oraz laboratoria: morskie, elektrochemiczne, agrochemiczne, inżynierii hydrotechnicznej, limnologiczne i naukowe.

Biuro Rzecznika Prasowego