Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Indiami

fot.

Czwartego września 2023 ambasador Indii w Polsce Nagma Mohamed Mallick odwiedziła Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) Uniwersytetu Gdańskiego. Ambasador została powitana przez Prorektor ds Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwię Mrozowską, prof. UG, dyrektor ICCVS prof. dr hab. Natalię Marek-Trzonkowską oraz dr. Sachina Kote, który był inicjatorem spotkania. 

Ambasador zapoznała się z kierunkami badań prowadzonych w Centrum oraz zwiedziła laboratoria badawcze. Wyraziła swoje uznanie dla wyników prac nad terapią przeciwko niedrobnokomórkowemu rakowi płuca (NSCLC) oraz dynamicznego rozwoju ICCVS, którego badacze w ciągu ostatnich trzech lat złożyli dziewięć wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego. Ambasador wyraziła też swoje uznanie dla roli kobiet w nauce i swoje poparcie dla inicjatyw, które pomagają zniwelować nierówności pomiędzy badaczkami i badaczami, jak np. utworzony w ICCVS pokój rodzinny.

Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Indiami ma długą historię. Nasza Uczelnia współpracuje z  Manipal Academy of Higher Education (ogólnouczelniana umowa o współpracy), P. Jindal Global University (ogólnouczelniana umowa o współpracy), Xavier Labour Relations Institute (umowa o współpracy z Wydziałem Ekonomicznym) oraz Chandigarh UniversityManipal University Jaipur (umowy o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji). Wkrótce podobna umowa zostanie podpisana między ICCVS a Valnizen Healthcare India. Ponadto w roku akademickim 2022/2023 na UG studiowało 29 obywateli Indii w pełnym toku studiów, w tym 10 studentów w Szkołach Doktorskich, 1 student na studiach III stopnia oraz 18 studentów na studiach stacjonarnych II stopnia (na kierunkach International Business, Business Informatics, Quantum Information Technology, Management, Digital Chemistry). W ICCVS obywatele Indii prowadzą badania na każdym poziomie kariery naukowej, a współpraca z Indiami jest intensyfikowana i obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i biznesowy.

 

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska (ICCVS)/Oprac. Zespół Prasowy UG