Obchody X Jubileuszu Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości na UG

fot.

Wydział Nauk Społecznych przez dwa dni gości naukowców z Polski i zagranicy, którzy świętują dziesięciolecie istnienia Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości. Tematem przewodnim jubileuszowej konferencji jest „Psychologia religii i duchowości w obliczu dynamicznych zmian osobistych i ogólnospołecznych”.  Na konferencjach spotykamy się co dwa lata w różnych ośrodkach akademickich. Tym razem to nasz Uniwersytet. Efektem naszych spotkań są publikacje książkowe, w których zawieramy recenzowane artykuły  mówi dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG, przewodnicząca PTPRiD.

Medytacja a badania EEG, techniki mindfulness, kulturowy i religijny wpływ na dobrostan psychospołeczny osób z przewlekłą chorobą nerek i ich bliskich krewnych, przywiązanie do Boga a stres psychologiczny, motywacje do korzystania z medycyny komplementarnej i alternatywnej – to tylko niektóre zagadnienia, wokół których toczyć się będą dyskusje na WNS UG. Wszystko dzięki konferencji pt. „Psychologia religii i duchowości w obliczu dynamicznych zmian osobistych i ogólnospołecznych” odbywającej się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dniach  21‑22 września 2023 r.

Program konferencji

– Dziś świętujemy X rocznicę istnienia Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, ale pamiętam doskonale nasze początki. W 2012 roku wraz z ówczesnymi doktorantkami Instytutu Psychologii  Janiną Nowak (aktualnie Pawłowską) i Martą Boińską  zorganizowałam na Wydziale Nauk Społecznych UG I Międzynarodową Konferencję, której celem było powołanie PTPRiD. Byliśmy przekonani, że ten krok ożywi i skonsoliduje badaczy psychologii religii i duchowości, co zresztą się stało – mówi dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG, przewodnicząca PTPRiD.

Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości jest organizacją, która stanowić ma platformę dyskusji nad wnioskami z badań i analiz dotyczących psychologicznego aspektu funkcjonowania religii we współczesnym świecie. Ideą organizacji jest szerzenie naukowej wiedzy na temat psychologicznych procesów leżących u podłoża duchowej i religijnej sfery życia człowieka.

I choć koncept duchowości przez wieki był bardzo trudny do sprecyzowania i dominował głownie w filozofii oraz teologii, członkom  PTPRiD udało się to zmienić.

– W 2012 r. jedynie w USA przy American Psychological Association funkcjonowała komórka zwana Division 36, zajmująca się dokładnie problematyką duchowości. W Polsce temat ten dopiero raczkował, choć w Europie istniało już od 1914 roku International Association for the Psychology of Religion (IAPR). Udało nam się to zmienić – współpracujemy ściśle z IAPR, Division 36 czy Society for the Scientific Study of Religion: uczestniczymy w konferencjach, prowadzimy badania, wizytujemy w ramach programów wymiany czy stypendialnych – dodaje dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG.

Towarzystwo prowadzi swoje badania w kilku ośrodkach: w Gdańsku na UG (pojęcie duchowości i religijności człowieka – prace konceptualne, relacja duchowości do schematu i poczucia ciała, kryzys egzystencjalny, poczucie sensu życia i zadowolenie), w Akademii Ignatianum w Krakowie (kontekst migracyjny i wierzenia w różnych kulturach, aspekty kliniczne religijności, pradawne wierzenia Słowian itp.), w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (poczucie sensu życia a religijność, schemat poznawczy boga, aspekty rozwojowe religijności, religijność dzieci i młodzieży, pomiar religijności), w Warszawie na UW (religijność a empatia, pomiar religijności itp.),  a także w Poznaniu, Opolu i Szczecinie.

 

EMW/Zespół Prasowy UG; fot. Mateusz Byczkowski/Zespół Promocji UG