Naukowcy zachęcają do oddania ważnego głosu w nadchodzących wyborach parlamentarnych

R

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca członków środowiska akademickiego do oddania ważnego głosu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. W swoim oświadczeniu Przewodniczący Rady dr hab. Marcin Pałys, prof. UW porównuje działania naukowe, które wyznaczają tor rozwoju społeczeństwa, kultury i gospodarki, do głosów wyborczych, które pełnią podobną rolę. Apel RGNiSW z 13 września poparł Przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Polskich prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej. Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

 Przed nami wybory parlamentarne, moment istotny dla naszej demokracji oraz dla przyszłości nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Nasz udział w wyborach jest nie tylko wyrazem obywatelskiej odpowiedzialności, lecz także sposobem wpływania na kształt spraw zasadniczych. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu i do oddania ważnego głosu. My, ludzie nauki, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury. Decyzje podejmowane na szczeblu parlamentarnym mają znaczący wpływ na warunki pracy, finansowanie badań, innowacje oraz na jakość całego procesu edukacji. Państwa udział w wyborach to nie tylko wybór przedstawicieli, ale również możliwość wskazania priorytetów, jakie chcielibyśmy wprowadzić. Niezależnie od tego, czy jesteśmy nauczycielami akademickimi, badaczami, doktorantami, pracownikami administracji i służb wspomagających instytucje nauki i edukacji czy też wciąż zdobywającymi wiedzę i umiejętności studentami, dzięki udziałowi w wyborach nasz głos ma znaczenie dla decyzji podejmowanych na poziomie parlamentarnym i rządowym. Pragniemy podkreślić, że głosy wyborcze oddziałują na kształtowanie ogólnych kierunków rozwoju naszego kraju. Udział w procesie wyborczym jest szansą wyrażenia aspiracji cywilizacyjnych rozwijającej się Polski, w której nauka i edukacja odgrywać będą kluczową rolę. Bądźmy przykładem obywatelskiego zaangażowania dla wszystkich współobywateli pragnących postępu i rozwoju.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Marcin Pałys

 

oprac. MJ/ZP