Zrównoważony rozwój w pracach dyplomowych studentów UG

1

Nasi studenci i studentki wybierają zrównoważony rozwój i szukają rozwiązań dla miast, z których pochodzą. Na naszym Uniwersytecie studiują mieszkańcy i mieszkanki miast z całej Polski i to dla nich, w swoich pracach dyplomowych, projektują i kreślą kierunki rozwoju.

Z troską, ale też ambitnie i merytorycznie nasi świeżo upieczeni dyplomanci, w ramach seminarium prowadzonego przez dr inż. arch. Hannę Obracht-Prondzyńską, podeszli do największych wyzwań, przed jakimi stoją takie miasta jak: Iława, Ostróda, Bytów, Brusy, Bielsk Podlaski, Suwałki, Kutno, Bielsko-Biała czy też Gdańsk.

W swoich pracach licencjackich, przeprowadzając pogłębioną analizę danych przestrzennych przy wykorzystaniu GIS, zaprezentowali problematyczne uwarunkowania swoich rodzinnych miast. Posługując się narzędziami i wiedzą zdobytą w toku edukacji, ale także odważnie sięgając po nowe narzędzia, wykraczające poza podstawowy program studiów, postawili diagnozy i…. na tym nie skończyli!

Dowiedli, że absolwenci i absolwentki kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowani do pracy urbanisty i stworzyli projekty, rekomendacje i plany, zabierając ważny głos w dyskusji o miastach, których przyszłość nie jest im obojętna.

Najwięcej uwagi poświęcili kwestiom zmian klimatu. Lic. Zofia Dopichaj opracowała podręcznik z pakietem rekomendacji dla miasta Iława, proponując szereg działań adaptacyjnych, które może podjąć samorząd, mieszkaniec miasta czy przedsiębiorca.

Dla miasta Brusy powstał projekt (przygotowany przez lic. Annę Czapiewską) zielonego systemu przestrzeni publicznych z licznymi miejscami dla mieszkańców, w których mogą skorzystać z usług przyjaznych klimatowi.

Podobnie w przypadku Bielska Podlaskiego, dla którego projekt przygotowała lic. Hanna Filipiuk, proponując wykorzystanie terenów nad rzeką do stworzenia trasy edukacji klimatycznej z dowiązaniami do lokalnego targowiska oraz innych usług.

Kwestię integracji obszaru miejskiego i otoczenia podjęła również lic. Katarzyna Siermińska, przygotowując strategię miasta 15-minutowego dla Kutna.

Komunikacja w mieście to temat równie ważny dla studentów. Obszerną analizę dla Bytowa wykonał lic. Adam Skrzelowski, który uwzględnił w analizie Space Syntax możliwe warianty rozwoju układu komunikacyjnego miasta, by następnie wskazać, jak przekształcać ulice, żeby miasto stało się bardziej przyjazne pieszym.

Odważny projekt stworzyli lic. Sandra Gonciarz i lic. Adam Buczyński, proponując transformację ulicy Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa w Gdańsku, zmieniając jej charakter z arterii drogowej w ulicę miejską.

Z myślą o zrównoważonym rozwoju i wyzwaniach klimatycznych powstała też praca poświęcona gdańskiej dzielnicy Stogi, w której lic. Adrianna Baranowska zaproponowała powiązanie dzielnicy zielonymi przestrzeniami publicznymi, kształtując liczne miejsca dla mieszkańców.

Wymiar społeczny odegrał niezwykle istotną rolę w pracach studentów, o czym świadczy praca lic. Anny Sągol, która postanowiła zmierzyć się z wyzwaniem depopulacji, proponując szereg rozwiązań, które mogą przyciągnąć do miasta Ostróda osoby młode, i poświęcając sporo uwagi polityce mieszkaniowej.

Mieszkania i usługi dla mieszkańców były również priorytetem lic. Krzysztofa Jurewicza, który stworzył projekt rewitalizacji dawnego browaru w Suwałkach.

Dostępność miejsc stała się priorytetem pracy lic. Martyny Ślusarczyk, która przygotowała obszerny, poparty licznymi analizami przewodnik projektowania dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami przestrzeni publicznych. Przeznaczony dla miasta Bielsko-Biała.

Na tym nie koniec! Większość dyplomantów i dyplomantek wybrała kontynuację studiów na Uniwersytecie Gdańskim i rozwijania swojej wiedzy o miastach na drugim stopniu studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna.

Zespół Prasowy