Jubileusz 20-lecia Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego świętowało dwudziestolecie. Z tej okazji przy Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego zasadzone zostało m.in. przez Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego, drzewo długowieczne, żyjące nawet 4 tys. lat, znane jako miłorząb japoński (Ginkgo biloba). Jest ono symbolem ludzi dbających o pamięć i kultywujących historię. 

W 1948 roku gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna otrzymała gmach przy ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku-Wrzeszczu, w którym wydzielono po raz pierwszy pomieszczenie na składnicę akt, czyli miejsce do przechowywania dokumentacji niepotrzebnej do bieżącej pracy uczelni. Składnica akt istniała także w drugiej ze szkół-poprzedniczek Uniwersytetu Gdańskiego – Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie

W roku 1970 z połączenia WSP i WSE powstał Uniwersytet Gdański, który stał się bezpośrednim sukcesorem akt dotychczas wytwarzanych przez Uczelnie. Od tego czasu narastać zaczął również zasób Uniwersytetu.

Sadzenie Drzewa

Zaraz po utworzeniu archiwum zakładowe wchodziło w skład Działu Organizacyjnego. Jednak znajdowało się aż w pięciu lokalizacjach na trenie Gdańska i Sopotu. 1 października 2003 roku zostało ono wydzielone z Działu Organizacyjnego i rozpoczęło działalność jako samodzielna jednostka organizacyjna w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego.

– Cieszę się, że dzisiejsza uroczystość stała się również szansą na spotkanie środowiska akademickiego i archiwalnego. To dla nas bardzo ważny dzień i szczególna okazja. Tradycja archiwalna na UG jest bowiem długa, a początki archiwum sięgają 1948 r. – powiedziała podczas otwarcia spotkania Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego dr Monika Płuciennik.

Na pamiątkę usamodzielnienia Archiwum w strukturach UG, podczas jubileuszu obchodzonego 27 września br., posadzone zostało drzewo – miłorząb japoński, żyjący nawet 4 tys. lat.

Ostatnią częścią programu był odbywający się na Wydziale Nauk Społecznych UG wernisaż wystawy „Podpisz historię”, prezentującej najciekawsze i najczęściej podpisywane w czasie trwania akcji ‘Podpisz historię” fotografie.

EMW/Zespół Prasowy UG, fot. Marcel Jakubowski