Wyróżnienie dla prof. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk w 11. edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

1

Publikacja „Architekt-urzędnik w służbie rosyjskiej. Antoni Jabłoński Jasieńczyk (1854–1918)” prof. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk została doceniona przez Kapitułę Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 26 września w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki przyznawana jest od 2013 roku. Pragnąc uhonorować tę ważną w dziejach polskiej nauki postać, jak również propagować polskie piśmiennictwo na temat dziejów nauki i techniki, dwie instytucje, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki, zwróciły się do Burmistrza i Rady Miejskiej w Płońsku z propozycją utworzenia cyklicznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Pomysł ten spotkał się z życzliwym przyjęciem i 24 stycznia 2013 roku Rada Miejska w Płońsku podjęła uchwałę o ustanowieniu corocznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki, wydanej w roku poprzedzającym wręczenie Nagrody.

Laureata Nagrody wyłania siedmioosobowa Kapituła, powołana przez Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Kasę im. Józefa Mianowskiego i Burmistrza Miasta Płońska. Wniosek o przyznanie Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele polskiego środowiska naukowego i kulturalnego oraz wydawnictwa, nadsyłając dwa egzemplarze książki wraz z krótkim uzasadnieniem do siedziby Kasy im. Józefa Mianowskiego.

Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza doceniła publikację prof. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk pt. „Architekt-urzędnik w służbie rosyjskiej. Antoni Jabłoński Jasieńczyk (1854–1918)” (Warszawa 2022).

Nieobecną na gali finalistkę reprezentowały przedstawicielki Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: p. Monika Wielga oraz p. Ewa Wyszyńska.

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy