III Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych UG za nami

Plakat wydarzenia

W dniu 27.11.2020 r., za pośrednictwem aplikacji MS Teams, odbyło się III Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych, w którym wzięli udział przedstawiciele polskich uniwersytetów klasycznych.

Forum zostało zainicjowane w roku 2019 przez dyrekcję Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego, a jego głównym celem było stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń, pomysłów i nowoczesnych rozwiązań oraz dzielenia się dobrymi praktykami w działaniach zmierzających do rozwijania ogólnouczelnianych jednostek nauczania języków obcych.  Drugim ważnym założeniem Forum było zwrócenie uwagi na rolę edukacji językowej w kształceniu akademickim oraz konieczność stałego podnoszenia jakości kształcenia językowego.

III Forum zgromadziło kierowników ośrodków nauczania języków obcych oraz osoby odpowiedzialne za organizację i jakość kształcenia. Reprezentowali oni następujące uniwersytety: Warszawski, im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Śląski w Katowicach, im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Wrocławski, Rzeszowski, Szczeciński, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz — jako gospodarz — Uniwersytet Gdański.

Na spotkaniu poruszone zostały następujące zagadnienia:

  1. Organizacja lektoratów w stanie zagrożenia epidemicznego
  2. Narzędzie e-learningowe do nauki języków obcych w procesie edukacji akademickiej
  3. Skuteczna i przyjazna komunikacja w nieprzyjaznych czasach
  4. Drugi obowiązkowy język obcy – potrzeby, szanse i zagrożenia
  5. Rozwijanie kompetencji zawodowych lektorów akademickich

Następne spotkanie w ramach kontynuacji Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2021 r.

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego