"Chrześcijaństwo. Islam. Dialog" Zakończyła się II Międzynarodowa Konferencja na UG

grafika konferencji

W dniach 26-27 listopada 2020 roku w trybie zdalnym odbyła się II Międzynarodowa Konferencja pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Islam. Dialog organizowana przez Katedrę Językoznawstwa i Translatoryki i Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego.

Była to druga edycja konferencji. Pierwsza odbyła się we wrześniu 2018 roku i była poświęcona wpływowi chrześcijaństwa na różne sfery działalności człowieka. W 100-lecie urodzin Jana Pawła II z szacunkiem odnoszącego się do duchowego dziedzictwa muzułmanów i przekonanego, że dzięki dialogowi możemy się lepiej poznać i zrozumieć oraz uczynić świat lepszym i bardziej pokojowym, II edycja cyklicznej konferencji została poświęcona przenikaniu się tych dwóch religii na płaszczyźnie językowej i kulturowej.

W Konferencji wzięli udział naukowcy zarówno z polskich ośrodków naukowych (Łódź, Białystok, Gdańsk), jak i z ośrodków zagranicznych (Kazachstan, Afganistan, Rosja), którzy m.in. poruszyli zagadnienia dialogu między przedstawicielami obu religii, wolności słowa rozumianego przez obie religie, wpływów arabskich i muzułmańskich na zabytki piśmiennictwa staroruskiego, na antroponimy i nazwy roślin w języku polskim, po zagadnienia metodyczne dotyczące przekazywania różnic religijno-kulturowych w nauczaniu języków obcych.

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego