Nagroda PAN dla zespołu naukowców z Wydziału Biologii UG

Zespół naukowców z UG

Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody i wyróżnienia im. Profesora Kazimierza Bassalika, za najlepsze prace mikrobiologiczne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w 2019 roku. Główna nagroda została przyznana zespołowi pod kierunkiem dr hab. Iwony Mruk, prof. UG z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

PAN przyznał nagrodę zespołowi Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za artykuł pt. „Transcriptome analyses of cells carrying the Type II Csp231I restriction-modification system reveal cross-talk between two unrelated transcription factors: C protein and the Rac prophage repressor”, opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Nucleic Acids Research (IF=11,2). Autorami są: dr Alessandro Negri, mgr Aleksandra Szczuka, dr Marcin Jąkalski i dr Leszek Pryszcz.

Jak czytamy na stronie Wydziału Biologii UG, praca pokazuje na modelu operonu systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego z genem regulatorowym, że pewne bakteryjne moduły genetyczne napotykają na poważne ograniczenia w swobodnym rozprzestrzenianiu się DNA wśród organizmów prokariotycznych za pomocą transferu horyzontalnego genów. W badanym przykładzie wykazano, że podczas transferu DNA wnikający gen regulatorowy dokonuje zaburzenia istniejących w komórce biorcy sieci zależności genetycznych, co skutkuje drastycznym spadkiem żywotności komórki. Opisano mechanizm molekularny tego procesu.

Cała praca dostępna jest pod linkiem

Informacja na str. PAN

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego