Zostań młodym Fahrenheitem i zdobywaj nagrody

1

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje trzecią edycję konkursu Univentum Labs Ideas - Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów niezależnie od dziedziny nauki. W tym roku aplikować mogą również studenci ostaniego roku studiów magisterskich. Organizatorzy nie oczekują biznes-planów, a raczej prezentacji realizowanych badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy - czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin-offu, lub też udzielenia licencji.  

- Za pośrednictwem swojej spółki celowej UG jest współwłaścicielem 7 spółek spin-off założonych przez pracowników naszej uczelni - mówi prezes Univentum Labs dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG. - Mamy nadzieję, że dzięki kolejnej edycji naszego konkursu uda nam się dotrzeć do szerokiego grona młodych pracowników uczelni i zachęcić ich do spróbowania swoich sił na rynku. Laureaci oraz uczestnicy z ubiegłych lat rozwijają swoje pomysły i osiągają kolejne sukcesy - mamy nadzieję, że uda się przekształcić je w rozwiązania rynkowe.

Spółki spin-off zostały założone przez pracowników i doktorantów wydziałów Chemii, Biotechnologii, Biologii, Oceanografii i Geografii oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych. Zajmują się one bardzo zróżnicowanymi działaniami - ostatnio znaczące wyróżnienia otrzymały spółki NanoExpo (wyróżnienie w kategorii start-up programu Pomorski Gryf Gospodarczy) oraz Quantum Cybersecurity Group (wyróżnienie w konkursie o Złotą Kotwicę targów BaltExpo).

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2023 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz krótko opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze koncepcje, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele świata nauki (m.in. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG) oraz biznesu. Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureaci konkursu.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie.

 

dr Andrzej Poszewiecki