O jakości kształcenia podczas Dnia Jakości FarU

W dniu 19 października br. na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja „Dzień Jakości FarU”. Przedstawicielki i przedstawiciele trzech uczelni tworzących Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita wspólnie pochylili się nad zagadnieniami związanymi z jakością kształcenia.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska oraz gospodarz spotkania - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz.

Prelegenci z trzech uczelni FarU - GUMed , PG i UG – wymieniali swoje spostrzeżenia oraz prezentowali doświadczenia związane z tym zagadnieniem. W wydarzeniu wzięła również udział Prodziekan ds. Kształcenia WPiA UG dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG. W spotkaniu dotyczącym podnoszenia jakości kształcenia wzięły także udział przedstawicielki Forum Dziekanatów i Biur Dziekana UG: mgr Katarzyna Rynkowska (WPiA) oraz mgr Klaudia Skup (CJO).

W trakcie pierwszej części programu odbyła się dyskusja na temat procesu oceny nauczycieli dokonywanej przez studentów. Podczas tej interaktywnej sesji uczestnicy wyrażali swoje opinie i poglądy, dzielili się dobrymi praktykami oraz wymieniali doświadczeniami, co przyczyniło się do konstruktywnego dialogu na temat ewaluacji pracy nauczycieli z perspektywy uczelni, studentów oraz samych ocenianych nauczycieli.

Kolejny blok tematyczny poświęcony był omawianiu programów mentoringu i tutoringu rówieśniczego prowadzonych przez nasze uczelnie. Prezentowano różnorodne inicjatywy wspierające nowych studentów we wszystkich sferach życia akademickiego.

Zakończenie wydarzenia stanowiły prezentacje dotyczące roli, jaką odgrywa sztuczna inteligencja w procesie kształcenia i we współczesnym świecie nauki. Dostarczyły one cennej wiedzy na temat możliwości wykorzystania SI w edukacji.

Ten pełen wartości i inspiracji dzień obfitował w konstruktywne dyskusje i zaowocował wymianą spostrzeżeń oraz rozwijaniem idei w twórczej atmosferze.

Relacja na stronie PG 

KS/CJO