Pierwsza renowacja od ponad 100 lat. Odsłonięcie odnowionej fasady Domu Opatów Pelplińskich 

Rektor

Odkrycie XVII-wiecznych fresków, odnowienie złoceń w obrębie portalu i rekonstrukcja wyrzeźbień - to tylko niektóre efekty wielomiesięcznej renowacji Domu Opatów Peplińskich, którego gospodarzem jest Uniwersytet Gdański. 15 listopada br. społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, władze Miasta Gdańska oraz wszystkie inne instytucje zaangażowane w tę konserwację świętowały nową „perełkę” Starego Miasta. Ponadto podczas wydarzenia zaprezentowano latarnię z XVIII w., która również została poddana renowacji. 

- Uniwersytet Gdański to przede wszystkim nowoczesne kampusy, ale też dziedzictwo gdańskie, którym się szczycimy i chcemy się dzielić z mieszkańcami miasta i województwa oraz z turystami. Już dzisiaj zapowiadam, że Dom Opatów Pelplińskich, a zwłaszcza jego sień, zostanie włączony do stałej ekspozycji Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego - powiedział Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Aleksandra

W uroczystości wzięły udział także przedstawicielki władz miasta Gdańska, Prezydent Aleksandra Dulkiewicz i Zastępczyni Prezydenta Monika Chabior, oraz reprezentanci instytucji wspierających inwestycję: Dyrektor Działu Regionalnej Instytucji Finansującej z Agencji Rozwoju Pomorza Rafał Mitianiec i Izabela Szutenberg-Słowikowska z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

- Nasza dewiza Nec temere, nec timide znajduje odzwierciedlenie także i tutaj. Z jednej strony, tak jak mówił Pan Rektor, to nowoczesność i patrzenie w przyszłość, a z drugiej strony nasze korzenie i dbałość o tożsamość. Zatem bardzo się cieszę z tej renowacji, także jako sąsiadka tego obiektu - powiedziała Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Rektor i Prezydent

Renowacja fasady Domu Opatów Pelplińskich jest elementem większej inwestycji (wycenionej na blisko 6 mln zł), która ma na celu rewitalizację budynków Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanych przy ulicy Bielańskiej 5.

Po krótkiej przemowie Rektora UG oraz Prezydent Miasta Gdańska uczestnicy wydarzenia weszli do sieni odnowionego budynku. - Znajdujemy się w zabytkowej kamienicy, którą zbudowano około 1612 r., ale nie wiemy dla kogo. Opaci nie byli pierwszymi właścicielami. Niewątpliwie pierwsi właściciele tego domu byli bardzo majętni - opowiadała Prodziekan ds. Studentów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Wydziału Historycznego dr Anna Sobecka.

Latarnia

Przedstawicielka Wydziału Historycznego przybliżyła także historię znajdującej się w sieni dekoracji rzeźbiarskiej, ukazującej scenę z biblijnej przypowieści o Zuzannie i starcach. 

Podczas ostatniej części wydarzenia Dyrektorka Muzeum UG Marta Szaszkiewicz opowiedziała o latarni, która oświetlała wnętrza Domu Opatów Pelplińskich ok. 300 lat temu. Lampa została wykonana z żelaza i dołączono do niej wiele ornamentów przypominających elementy kwiatów. 

- Mam nadzieję, że w przyszłości latarnia zawiśnie na swoim pierwotnym miejscu - powiedziała Marta Szaszkiewicz. 

Więcej o pracach konserwatorskich.

Logo
fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG