Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć laureatką Nagrody L'Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Nauka

fot. L'Oreal dla Kobiet i Nauki

Za badania w obszarze chemii radiacyjnej i radiobiologii dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć otrzymała Nagrodę L'Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki w kategorii habilitacji. - Moim marzeniem jest uczynienie radioterapii metodą leczenia bardziej skuteczną i bezpieczną dla pacjentów onkologicznych - powiedziała laureatka. 

14 listopada br. odbyła się 23. Gala Programu L'Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Przyznane stypendia wspierają osiągnięcia naukowczyń prowadzących zaawansowane badania w dziedzinie nauk o życiu. Pozwalają na sfinansowanie projektu badawczego, odpoczynku czy opieki nad dziećmi.

EŁ

- Kobiety wnoszą ogromny wkład w rozwój nauki, jednak ich reprezentacja w tym obszarze to wciąż tylko 30%. Liczba badaczek zmniejsza się wraz z kolejnymi etapami kariery naukowej. Dodatkowo tylko 3% spośród wszystkich laureatów Nagrody Nobla to kobiety - powiedziała przewodnicząca Jury prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. -  W tym roku wprowadziliśmy dwie istotne zmiany. Zwiększyliśmy wysokość stypendiów: przyznamy jedno stypendium magistranckie, które wyniesie 25 000 zł, dwa doktoranckie po 35 000 zł i trzy stypendia habilitacyjne w wysokości 40 000 zł. Ponadto podnieśliśmy limit wieku kandydatek-matek, wydłużając możliwość aplikowania z uwzględnieniem maksymalnie dwuletniej przerwy na każde dziecko.

Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć jest współautorką ponad trzydziestu publikacji naukowych w wysoko punktowanych czasopismach, dwóch rozdziałów w książkach naukowych, trzech patentów europejskich i krajowych oraz kilkudziesięciu prezentacji i wystąpień podczas konferencji naukowych. Jury programu Dla Kobiet i Nauki doceniło jej pracę pt. „Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii”.

L'OReal

fot. L'Oreal dla Kobiet i Nauki

Badania laureatki z UG dotyczą radioterapii, która obok chemioterapii i chirurgii onkologicznej jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. Dokładniej dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć zajmuje się nukleozydami, które są związkami chemicznymi szczególnie istotnymi w procesie regeneracji komórkowej. Do tego wykazują właściwości radiosensybilizatorów, które uwrażliwiają komórki nowotworowe na działanie promieniowania jonizującego.  

Analiza zmian, jakie zachodzą w skomplikowanych procesach na poziomie DNA cząsteczki, a następnie weryfikacja ich aktywności na poziomie komórkowym - to najważniejsze elementy pracy badawczej dr Magdaleny Zdrowowicz-Żamojć.

W tegorocznej edycji Programu Stypendialnego  L'Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki laureatkami zostały: 

  • Natalia Sauer z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
  • Angelika Andrzejewska-Romanowska z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 
  • Elżbieta Wątor z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • dr Marta Pacia z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego 
  • dr Aleksandra Rutkowska z Centrum Chorób Mózgu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć z Wydziału Chemii Uniwersytety Gdańskiego.
Laureatki

fot. L'Oreal dla Kobiet i Nauki

oprac. MJ, źr. lorealdlakobietinauki.pl