Prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Nagrodą Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza

Prof. Obracht-Prondzyński

Do grona wybitnych laureatów Nagrody Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza (m.in. Agnieszki Holland czy Krzysztofa Pendereckiego) dołączył prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jak podkreśla Kapituła Nagrody, dorobek naukowy i szeroka działalność trójmiejskiego badacza na płaszczyznach kultury, samorządu i edukacji jest zbieżna z ideami Stanisława Vincenza.

- Podobnie jak Stanisław Vincenz profesor jest człowiekiem dialogu międzykulturowego oraz misjonarzem idei Europy „małych ojczyzn”, przybliżającej wrażliwość naszego makroregionu. Jego istotny głos przewodnika poszukującego ocalenia w kulturze i dialogu międzykulturowym daje współczesnemu człowiekowi klucz do złożonego świata Europy Środkowo-Wschodniej, co ważne w kontekście idei przyświecających ustanowieniu Nagrody Vincenza - uzasadniła swoją decyzję Kapituła Nagrody im. Stanisława Vincenza. 

W ramach pracy naukowej w Instytucie Socjologii prof. Cezary Obracht-Prondzyński zajmuje się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności kulturą Kaszub i Pomorza, oraz kulturowym problemem współczesności. Poza badaniem tych obszarów socjolog z UG aktywnie bierze udział w sprawach mniejszości kaszubskiej, m.in. poprzez pełnienie funkcji sekretarza Komisji Kaszubskiej przy Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku czy członkostwo w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.

- Jakoś tak się stało, że od wczesnej młodości pobierałem nauki nie tylko w trybie akademickim. Ważny był też „uniwersytet życiowy”, związany przede wszystkim z aktywnością w ruchu kaszubsko-pomorskim, z którym związałem się najpierw jako student poprzez Klub Studencki „Pomorania”, a następnie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Kaszubski. I tak to już trwa przez ponad 30 lat… - mówi o sobie tegoroczny laureat.

SV

Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza jest przyznawana od 2005 roku osobom zasłużonym dla popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas otrzymali ją: Tomas Venclova, Jiři Gruša, Krzysztof Czyżewski, Emil Brix, Agnieszka Holland, Tatiana Tołstoj, Andrzej Stasiuk, Martin Pollack, Magda Vášáryova, Serhij Żadan, Jacek Purchla, Jarosław Hrycak, Swietłana Aleksijewicz, Krzysztof Penderecki, G. Csaba Kiss, Oleg Sencow, Wojciech Ornat i Oksana Zabużko.

Oficjalne wręczenie wyróżnienia odbędzie się 21 listopada podczas VIII Kongresu Open Eyes Economy Summit w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Komunikat o Nagrodzie.

oprac. MJ